Zarząd 1930

Z Historia Wisły

Grafika:Prezes.png‎
Zygmunt Bieżeński
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Kazimierz Dobija
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Mjr Kazimierz Wachowicz
Grafika:III Wiceprezes.png‎
Stanisław Dyduch
Grafika:IV Wiceprezes.png‎
pkł. Franciszek Wagner
Grafika:Sekretarz.png‎
Gustaw Kornaś
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
Roman Skotnicki
Grafika:Skarbnik.png‎
Dr Franciszek Zaufel
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Mieczysław Potocki
Grafika:Komisja_administracyjna.png
Mjr Kazimierz Wachowicz, Stanisław Nowak, Władysław Stobierski
Grafika:Komisja_dyscyplinarna.png
Kazimierz Dobija, Edward Chornikowski, Szczęsny Kiliński
Grafika:Propaganda.png
Stanisław Dyduch, Wiktor Krzakowski
Grafika:Kierownik_sekcji_piłki_nożnej.png‎
kpt. Stefan Zakrzewski, Czesław Delekta
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej_panów.png‎
Piotr Połuchtowicz
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej_pań.png‎
Marian Gorzeński
Grafika:Kierownik_sekcji_hokejowej.png
Adam Obrubański
grafika:Kierownik_Sekcji_Gier_Sportowych_Panów.png‎
kpt. Zygmunt Weis
grafika:Kierownik_sekcji_gier_sportowych_pań.png‎
Władysława Golkówna
grafika:Kierownik_sekcji_narciarskiej.png
Dr Kazimierz Saysse-Tobiczyk - w Krakowie; Franciszek Wagner w Zakopanem
grafika:Zastępca_kierownika_sekcji_narciarskiej.png
kpt. Stefan Zakrzewski
grafika:Kierownik_sekcji_pływackiej.png‎‎
Dr Jan Łobodycz
Grafika:Zastępca_kierownika_sekcji_pływackiej.png
Wojciech Jakubowski
Grafika:Kierownik sekcji ciężkoatletycznej.png
Franciszek Pawlikowski
Grafika:Kierownik_sekcji_tenisowej.png
Stanisław Breuer
Grafika:Kierownik_oddziału_w_Zakopanem.png
Płk. Franciszek Wagner
Grafika:Komisja_rewizyjna.png‎
inż. Teodor Łasiński, Marian Kopeć, Ludwik Kaliciński]
 • Ważniejsze wydarzenia
 • 14 stycznia odbywa się Walne Zgromadzenie sekcji hokejowej.
 • Koniec stycznia. Wisła tworzy sekcję hokejową w Zakopanem.
 • Luty. Wybory nowych władz Okręgowego Związku Atletycznego. Kapitanem związkowym wybrano Mieczysława Tylko. Przewodniczącym kolegium sędziów został Franciszek Pawlikowski. W zarządzie zasiadał również Jan Gawronek.
 • 15 marca. Walne Zebranie Sekcji Atletycznej Wisły.
 • 21 marca. Walne Zgromadzenie sekcji lekkoatletycznej Wisły.
 • 21 marca Ma się odbyć wielokrotnie odkładane Walne Zgromadzenie TS Wisła w lokalu klubowym przy ul. Karmelickiej 10, które ma dokonać wyboru nowych władz.
 • Marzec. Wskutek decyzji urzędników krakowskiego Magistratu Straż Pożarna rozbiera parkan Stadionu Wisły i oddziela część bieżni lekkoatletycznej. W zamiarze ma tam powstać ulica…
 • Kwiecień. Wisła rejestruje w Polskim Związku Hokeja na trawie sekcję, pierwszą na terenie Małopolski.
 • Wrzesień-listopad. Konflikt na linii TS Wisła – „Przegląd Sportowy” skutkuje brakiem zamieszczanych relacji piłkarskich z meczów na boisku Wisły. Zostaje ostatecznie zażegnany przy niemały udziale Henryka Reymana.
 • Listopad. Zaognia się konflikt na linii PZPN-Wisła z powodu dyskwalifikacji Obrubańskiego.


Doniesienia prasowe

=WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WISŁA”

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1930, nr 32 (6 II)

WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WISŁA” W KRAKOWIE odbędzie się w piątek, dnia 14 b. m. o godz. 6.30 popołudniu w lokalu klubowym przy ul. Karmelickiej 10. W razie braku kompletu odbędzie się o godz. 7-mej drugie zebranie bez względu na ilość obecnych. Na porządku dziennym zebrania m. in. sprawozdanie ust. zarządu i wybór nowych władz.

Zgłoszenia na nowych członków

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1930, nr 79 (25 III)

SEKRETARJAT TOW. SPORT. „Wisła“ zawiadamia, iż zgłoszenia na nowych członków przyjmuje codziennie w godzinach wieczornych w lokalu klubowym przy ul. Karmelickiej 10, parter of.<< Powrót Inne Zarządy >>