Zarząd 1932

Z Historia Wisły

Grafika:Prezes.png‎
Zygmunt Bieżeński
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Edmund Hardt
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Dr Antoni Rokita
Grafika:III Wiceprezes.png‎
Płk Franciszek Wagner
Grafika:IV Wiceprezes.png‎
Mjr Kazimierz Wachowicz
Grafika:Skład zarządu.png
Franciszek Zaufal, Szczęsny Kiliński, Mieczysław Potocki, por. Karkoszka? por. Janusz Karkocha, Franciszek Pawlikowski
Grafika:Sekretarz.png‎
por Karkoszka? por. Janusz Karkocha, Roman Skotnicki
Grafika:Skarbnik.png‎
Dr Franciszek Zaufel, Mieczysław Potocki
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Szczęsny Kiliński
Grafika:Skład zarządu.png
Dr Tadeusz Orzelski, ktp. Bronisław Roganowicz, Gustaw Kornaś, Kazimierz Merklinger, Stanisław Wojtyga. Marian Kopeć, Władysław Wójcik
Grafika:Komisja_rewizyjna.png
Marian Kopeć, Rudolf Nowak
Grafika:Zastępcy_komisji_rewizyjnej.png
inż. Teodor Łasiński, Ludwik Kaliciński
Rada Seniorów
Józef Greger, wiceprezydent Krakowa Kazimierz Duch, Piotr Rokosz, Antoni Lewalski, naczelnik dr Bazyli Rogowski, Vlastimil Hofman, starosta dr Władysław Wnęk
  • Ważniejsze wydarzenia
  • 23 stycznia odbywa się Walne Zgromadzenie TS Wisła w lokalu klubowym przy ul. Wielopole 4, które dokonuje wyboru nowych władz.
  • Połowa kwietnia. Walne Zgromadzenie Krakowskiego Okręgowego Związku Atletycznego wybiera nowe władze. W zarządzie zasiadają z Wisły: Mieczysław Tylko i Jan Gawronek.
  • 14 maja. Wybór nowych władz Polskiego Związku Atletycznego. Wiceprezesem został Franciszek Pawlikowski.
  • W lipcu rezygnują z funkcji w zarządzie TS Wisła: wiceprezes Antoni Rokita i kierownik sekcji piłki nożnej Aleksander Dembiński – za niego obejmuje to stanowisko Kazimierz Wachowicz, jego zastępcą zostaje Czesław Delekta
  • Jesień. Założenie sekcji bokserskiej TS Wisła.
  • 7 grudnia. Zebranie organizacyjne sekcji narciarskiej TS Wisła przy ul. Wielopole. Wybór nowych władz.
  • Grudzień. Założenie sekcji narciarskiej w Szczawnicy.

Doniesienia prasowe

„Walne Zgromadzenie Wisły“

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1932, nr 37 (6 II)

„Walne Zgromadzenie Wisły“

W ub. tygodniu odbyło się doroczne walne ze branie najstarszego klubu sportowego w Krakowie t j. towarzystwa sportowego „Wisła”, które w roku ubiegłym obchodziło jubileusz dwudziestopięciolecia swej owocnej pracy. Po udzie leniu sprawozdania ustępującemu zarządowi, w którem omówiono piękne wyniki zeszłorocznej pracy (wspomnieć należy o zdobyciu wicemistrzostwa Polski w piłce nożnej i zajęcia w narciarstwie czołowego stanowiska w kraju przystąpiono do wyborów nowego zarządu i innych władz klubu, których skład przedstawia się nast.: dyr. Zygmunt Bieżeński, wiceprezesi: płk. Franciszek Wagner, radca Edmund Hardt, mjr Kazimierz Wachowicz i dr Antoni Rokita Członkowie: dr Tadeusz Orzelski, radca dr. Franciszek Zaufel, radca Stanisław Wojtyga. Gustaw Kornaś, Szczęsny Kiliński, Mieczysław Potocki, por Karkoszka, Franciszek Pawlikowski i Kazi mierz Merklinger Komisja rewizyjna: Marjan Kopeć i Stanisław Nowak.

Rada seniorów: prezes Izby skarbowej dr Józef Greger, wiceprezydent m Krakowa dr Kazimierz Duch dyr. Piotr Rukosz. konsul hon. inż. Antoni Lewalski, nacz. wydz. woj. bezp. publ. dr Bazyli Rogowski, art mai. Wlastimil Hoffman i starosta di Wnęk

Ponadto walne zgromadzenie uchwaliło przez aklamację nadanie godności prezesa i członka honorowego Towarzystwa swemu wieloletniemu wiceprezesowi dyr. Kazimierzowi Dobiji w uznaniu jego zasług, położonych dla klubu.

<< Powrót Inne Zarządy >>