Zarząd 1934

Z Historia Wisły

Grafika:Prezes.png‎
Dr Tadeusz Orzelski
Grafika:I Wiceprezes.png‎
płk Franciszek Wagner
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Kazimierz Billewicz
Grafika:III Wiceprezes.png‎
mjr Kazimierz Wachowicz
Grafika:IV Wiceprezes.png‎
Stanisław Dyduch
Grafika:Skład zarządu.png
mjr Maksymilian Prelicz, dyr. Antoni Miliński, Witold Rutkowski, prof. Ludwik Leszko, dyr. Władysław Zacharjas, Ludwik Leszko, Bronisław Kaleta, Bronisław Borzęcki, Szczęsny Kiliński, Alberti
Grafika:Sekretarz.png‎
Roman Skotnicki
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
Bronisław Kaleta
Grafika:Skarbnik.png‎
Bronisław Borzęcki
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Szczęsny Kiliński
Grafika:Komisja_administracyjna.png
mjr Kazimierz Wachowicz, Czesław Delekta, Władysław Zacharjas
Grafika:Komisja dyscyplinarna.png
Kazimierz Billewicz, mjr Maksymilian Prelicz, prof. Ludwik Leszko, Bronisław Kaleta
Grafika:Propaganda.png
Dr Adam Obrubański, Czesław Delekta
Grafika:Kierownik sekcji piłki nożnej.png
Czesław Delekta
Grafika:Kierownik_sekcji_gier_sportowych.png
Dr Adam Obrubański
Grafika:Kierownik_sekcji_bokserskiej.png
mjr. Maksymilian Prelicz, Stanisław Żychoń
Grafika:Kierownik_sekcji_ciężkoatletycznej.png
Antoni Pawlikowski
Grafika:Kierownik_sekcji_narciarskiej_na_Podhalu.png‎
płk Franciszek Wagner
Grafika:Komisja rewizyjna.png
inż. Teodor Łasiński, Mieczysław Potocki, Gustaw Kornaś
Grafika:Zastępcy komisji rewizyjnej.png
Marian Kopeć, Ludwik Kaliciński
Rada Seniorów
Józef Greger, Kornel Makuszyński, Vlastimil Hofman, Zygmunt Bieżeński, Kazimierz Dobija, dyr. Stanisław Kochanowski

Spis treści

Doniesienia prasowe

Walne Zgromadzenie „Wisły”

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1934, nr 16 (16 I)

Walne Zgromadzenie „Wisły”

W niedzielę, dn. 14 bm. odbyło się do roczne walne zebranie Tow. Sport. „Wisła” przy licznym udziale członków pod przewodnictwem prezesa dr. Orzelskiego. Ustępujący Zarząd potrafił w sprawo: zdaniu swem wykazać wielką żywotność Towarzystwa, które odniosło w ub. roku szereg sukcesów w dziedzinie piłkarstwa (będąc jednym z b. nielicznych klubów, który wykazał wzrost frekwencji na zawodach ligowych, zwiększenie popularności w kołach sportowych całego kraju, wzrost ilości zawodników i t. p.) oraz w narciarstwie gdzie tytuł mistrza Polski zdobył w kombinacji Izydor Łuszczek, a w slalomie Szindler. Również i w br. Wisła liczne od nosi sukcesy, dość wspomnieć mistrzostwo Polski w sztafecie, liczne pierwsze miejsca w konkursach skoków i t. p.

Niebywałym sukcesem poszczycić się zdołała gospodarka zarządu Wisły, która osiągnęła swego rodzaju rekord i to nie tylko w klubach, ale i wogóle towarzystwach sportowych, gdyż w swym roku sprawozdawczym, mimo tak ciężkich warunków gospodarczych, potrafiła spłacić 1/3 swoich zobowiązań, idącą w dziesiątki tysięcy złotych.

Po udzieleniu ustępującemu zarządowi podziękowania za wydajną pracę przystąpiono do Wyborów przez aklamację nowych władz klubu, które dały nast. wyniki: prezes dr T. Orzelski, wiceprezesi: pułk. Wagner, nacz. Bilewicz, mjr. Wachowicz i dyr. Dyduch, członkowie pp.: mjr. Prelicz, dyr. Miliński, dyr. Witold Rutkowski, prof. Leszko, dyr. Zacharjas, Skotnicki, Kaleta, Borzęcki. Kiliński i Alberti. Komisją rewizyjna: inż. Łasiński, Potocki, Kornaś, Kaliciński i Kopeć. Rada seniorów: prezes dr Greger, Kornel Makuszyński, Wlastimil Hoffman, dyr. K. Dobija, dyr. Z. Bieżeński i dyr. Kochanowski.

WALNE ZGROMADZENIE WISŁY W KRAKOWIE

Raz, Dwa, Trzy : Ilustrowany Kuryer Sportowy. 1934, nr 3 WALNE ZGROMADZENIE WISŁY W KRAKOWIE wybrało nast. nowy, zarząd: prezes dr Orzelski Tadeusz, wiceprezesi pułk. Wagner, nacz. Bilewicz, mjr. Wachowicz, dyr. Dyduch, członkowie: mjr. Prelicz, dyr. W. Rutkowski, prof. Leszko, dyr. Miliński, Kaleta, Kiliński, dyr. Zacharjas, Alberti, Skotnicki i Borzęcki. Rada Senjorów: prezes dr J. Greger, Kornel Makuszyński, Wlastimil Hoffman, dyr. Dobija, dyr. Kochanowski i dyr. Bieżeński. Komisja rewizyjne: inż. Łasiński, Potocki, Kornaś, Kaliciński i Kopeć. W sprawozdaniu ust. zarządu, któremu podziękowano za owocną pracę, podniesiono obok pięknych wyników w narciarstwie w piłce nożnej, nadzwyczajną gospodarkę, która pozwoliła klubowi spłacić 1<3 część swoich zobowiązań, idącą w dziesiątki tysięcy złotych, co jest swego rodzaju rekordem.WALNE ZEBRANIE SEKCJI ATLETYCZNEJ I BOKSERSKIEJ

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1934, nr 54 (23 II)

WALNE ZEBRANIE SEKCJI ATLETYCZNEJ I BOKSERSKIEJ, WISŁY” W KRAKOWIE, wybrało w dniu 13 lutego, 1934 r. następujący Zarząd: przewodniczący major M. Prelicz, zastępca inż. J. Wilczyński, sekretarz M. Pankiewicz, skarbnik jam Bogdanowicz, Kierownicy techniczni: Franciszek Pawlikowski, Stanisław Rudek, kronikarz Antoni Pawlikowski, gospodarze: Tadeusz Włodek, Klemens Bogdanowicz. Członkowie Zarządu: Jan Pietrzykowski, Jan Seeliger. Mieczysław Tylko, Józef Golonka, Józef Bogdanowicz.


WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA W KRAKOWIE

Raz, Dwa, Trzy: Ilustrowany Kuryer Sportowy. 1934, nr 51

WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA W KRAKOWIE wybrało nowy zarząd w nasi, składzie: prezes dyr. dr. T. Orzelski, wiceprezesi pik. Wagner, nadkom. P. P. Bilewicz. mjr. Wart, mjr. Wachowicz, sekr. Kaleta, zastępca Pankiewicz, skarbnik Borzęcki, zastępca Kiliński, członkowie: dyr. Zacharjas, inż. Kasiński, Rekliński, inż. Żychoń, kpt. Bober i kpt. Janowski. Komisja rewizyjna: Potocki, Kaliciński, dr. Reyman. Kornaś. Walne zebranie stwierdziło dalszy postęp i rozwój klubu, który wyraził się m. in. w wybitnem polepszeniu sytuacji materialnej Towarzystwa.


<< Powrót Inne Zarządy >>