Zarząd 1936

Z Historia Wisły

Władze TS Wisła wybrane na Walnym Zgromadzeniu klubu 8 grudnia 1935 roku.

Grafika:Prezes.png‎
Dr Tadeusz Orzelski
Grafika:I Wiceprezes.png‎
płk Franciszek Wagner, mjr Kazimierz Wachowicz, nacz. Kazimierz Billewicz, mjr Roman Warth.
Grafika:Sekretarz.png‎
Bronisław Kaleta.
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
kpt. Roman Wilczyński.
Grafika:Skarbnik.png‎
Bronisław Borzęcki
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Szczęsny Kiliński
Grafika:Komisja rewizyjna.png
dr Jan Reyman, Marian Kopeć, Mieczysław Potocki.
Zastępcy: Roman Skotnicki, Ludwik Kaliciński.
Grafika:Skład zarządu.png
prof. dr Jan Weyssenhoff, mjr dr Władysław Bartoszyński, mjr Franciszek Janowski, kpt. Roman Bober, Roman Ławnik, kpt. Stanisław Zdziechowicz.
Rada Seniorów
dyr. Kazimierz Dobija, dyr. Stanisław Kochanowski, prof. Vlastimil Hofman, dr Kazimierz Załuski. 26 stycznia dokoptowani zostali dodatkowo: prezes Izby Skarbowej Michał Rzadkiewicz, poseł dr Władysław Krupa i red. dr Adam Obrubański,
26 stycznia 1936 na Walnym Zgromadzeniu TS Wisła z okazji jubileuszu klubu powołano do życia komisje: propagandową, programową, finansową i imprez. Przewodniczącymi komisji zostali:
dyr. Kazimierz Dobija, Aleksander Dembiński, dr Adam Obrubański.

Doniesienia prasowe

Walne zgromadzenie Tow. Sp. „Wisła” w Krakowie.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1936, nr 343 (10 XII)

Walne zgromadzenie Tow. Sp. „Wisła” w Krakowie.

We wtorek odbyło się doroczne walne zgromadzenie najstarszego w Krakowie klubu sportowego T. S. „Wisła”. Było ono szczególnie doniosłem, ze względu na to, iż „Wisła” obchodziła w bież. roku trzydziestolecie swego Istnienia. Pod tym względem praca klubu i jego zawodników nie sprawiła sportowi polskiemu zawodu, gdy ż „Wisła” sięgnęła w bież. roku po liczne i piękne sukcesy, do których przedewszystkiem należy w piłce nożnej zdobycie wicemistrzostwa Polski, mistrzostwa Polski juniorów, mistrzostwa Krakowa w kl. A i mistrzostwa grupy drugich drużyn okręgu krakowskiego, w boksie: mistrzostwa okręgu Krakowskiego oraz w narciarstwie wybitnej pozycji, stawiającej ten klub wraz z SN PTT na czołowem stanowisku.

Nic też dziwnego, iż sprawozdanie ustępujących władz spotkało się z ogólna aprobatą i zostało przyjęte oklaskami. Wyraziło się to również w jednomyślnem i przez aklamację obiorze nowych władz klubu, które przedstawiają się nast.: prezes dr. T Orzelski, wiceprezesi: pułk. Wagner, ppłk. Pajerski J.. nacz. Bilewicz K. i mjr. Warth R” sekretarz Kaleta Br., zast. Voigt St., skarbnik Borzęcki Br., zastępca Kiliński S., kronikarz kpt. Wilczyński K., gospodarz Latko, członkowie: mjr. Janowski Fr., mjr. dr. BartoszyńskI Wł., kpt. Zdziechowicz, Ławnik R.. Biliński i dyr. Nawrocki J. Komisja rewizyjna: pp.: inż. Łasiński, dr. Reyman, Kopeć, Kaliciński i Potocki. Rada seniorów: dyr. Dobija Kazimierz, dyr. Kochanowski, dr. Załuski, prof. Hoffman, poseł dr. Krupa, prof. dr. Weyssenhoff, dr. Obrubański i mjr. Wachowicz.

Obok sprawozdania sekcji narciarskiej w Zakopanem po raz pierwszy zdawali sprawozdania ze swej działalności kierownicy poszczególnych oddziałów towarzystwa w krakowskich gminach podmiejskich, które wykazały ich rozwój i utrwalające się stanowisko, świadczy o wielkiej żywotności tej, na wielką skalę projektowanej akcji „Wisły”. Ważnym faktem w działalności klubu będzie organizacja uroczystego jubileuszu 10-lecia sekcji narciarskiej, która będzie dalszym ciągiem jubileuszowych uroczystości 30-lecia istnienia klubu. Z tej okazji sekcja narciarska proponuje urządzenia poważnych zawodów międzynarodowych.

Wkońcu zebrani uchwalili wysłanie telegramu do protektora Klubu Marszałka Polski Edwarda Rydza Śmigłego z wyrazami hołdu i podziękowania za opiekę, jaką darzy klub.


<< Powrót Inne Zarządy >>