Zarząd 1950

Z Historia Wisły

Do 23 lutego 1950 roku.

Grafika:Prezes.png‎
Teodor Duda
Grafika:I Wiceprezes.png
Dr Tadeusz Orzelski
Grafika:Sekretarz.png‎
Stanisław Voigt
Grafika:Kierownik sekcji koszykówki.png‎
Jan Janowski
Grafika:Kierownik sekcji siatkówki.png‎
Jan Janowski

Od 23 lutego 1950 roku.

Grafika:Prezes.png‎
Grzegorz Łanin
Grafika:I Wiceprezes.png
Dr Tadeusz Orzelski
Grafika:Sekretarz.png‎
Stanisław Voigt
Grafika:Kierownik sekcji koszykówki.png‎
Jan Janowski
Grafika:Kierownik sekcji siatkówki.png‎
Jan Janowski
 • 11.01. Odbywa się plenarne zebranie sekcji motocyklowej.
 • KS Gwardia w walce o pokój... 5
 • 25.03. Odbywa się zebranie sekcji hokejowej.
 • 18.03. Odbywa się zebranie sekcji motocyklowej. 5
 • We władzach PZM okręgu krakowskiego na stanowisku prezesa Lipowski.
 • Koło TPPR przy ZS Gwardia zbiera się 3.04.
 • Jerzy Jurowicz nagrodzony przez GKKF nagrodą pieniężną jako wybitny sportowiec.

3

 • Na wezwanie ZKZ Związkowca-Garbarnii Gwardia podpisuje Apel Pokoju.
 • 30.05. Zebranie wszystkich członków KS Gwardia na stadionie.
 • Gwardia buduje stadion. 5
 • Przewodniczącym Krakowskiego Okręgowego Związku Gimnastycznego Jakub Halicki.
 • 23.09 Odbyło się doroczne walne zebranie sekcji hokejowej.
 • 8.10. Na stadionie Wisły odbywają się Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu.
 • 13.10. Zebranie organizacyjne sekcji narciarsko-tyrystycznej.
 • Sportowcy krakowscy pogłębiają przyjaźń z ZSRR: 5. Akademia KS Gwardia.
 • 16.12. KS Gwardia wręcza swoim sportowcom pierwsze odznaki SPO.
 • 19.12. Odbywa się doroczne zebranie piłkarzy.
 • Związki Sportowe w Krakowie obejmują opiekę na LZSami. KS Gwardia nad: Prandocinem, Starą Wsią, Śniłowicami i Hebdowem.

Spis treści

Relacje prasowe

Echo Krakowskie. 1950, nr 11 (11 I) nr 1372

‎‎‎

Plenarne zebranie motocyklistów Gwardii

Sekcja motocyklowa KS Gwardia Kraków zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 1950 r. o godzinie 19 w lokalu własnym przy ul. Garncarskiej Bocznej 5 odbędzie się plenarne posiedzenie. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Echo Krakowskie. 1950, nr 77 (18 III) nr 1378

‎‎‎

ZEBRANIE SEKCJI MOTOCYKLOWEJ GWARDII Dziś, w sobotę dnia 18 marca odbędzie się w lokalu własnym ul. Retoryka 1, walne zebranie członków sekcji motocyklowej K. S. Gwardia, Początek obrad o godz. 19.


Echo Krakowskie. 1950, nr 17 (17 I) nr 1378

‎‎‎

Legitymacje KS Gwardii nieważne

Zarząd KS Gwardia Kraków, zawiadamia swych członków, że z dniem 15 stycznia 1950 r. tracą ważność legitymacje członkowskie, wydane przez sekretariat klubu na rok 1949. Termin wydawania nowych legitymacji będzie podany osobnym komunikatem.


Echo Krakowskie. 1950, nr 52 (21 II) nr 1353

‎‎‎

Dziś zebranie piłkarzy Gwardii Dziś we wtorek 21 bm. o godzinie 18.15 odbędzie się w lokalu własnym przy ul. Retoryka 1 zebranie sekcji piłkarskiej Gwardii.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Echo Krakowskie. 1950, nr 77 (18 III) nr 1378

‎‎‎

ZEBRANIE SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ KS GWARDIA

W związku z rozpoczęciem sezonu letniego odbędzie się w sobotę 18 marca o godzinie 17.30 w lokalu klubowym przy ul. Retoryka 1 zebranie sekcji lekkoatletycznej K. S. Gwardia.

Kierownictwo sekcji przypomina jednocześnie, że zaprawa przeprowadzana jest na sali gimn. Gimn. im. Sobieskiego we wtorki i piątki w godz. 20 — 22, natomiast zbiorowe marszobiegi i biegi na przełaj odbywają się z boiska „Gwardii” w środy o godz. 10 i 16.30 i w niedzielę o godzinie 9-tej rano.

Echo Krakowskie. 1950, nr 154 (6 VI) nr 1455

‎‎‎

Uwaga! Bokserzy Gwardii

Zebranie wszystkich członków sekcji bokserskiej odbędzie się dziś we wtorek 6 czerwca br. o godzinie 18 w lokalu własnym przy ul. Retoryka 1.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.

Echo Krakowskie. 1950, nr 162 (14 VI) nr 1463

‎‎‎

Gd szeregu lat, Kraków stolica piłkarstwa polskiego omijany był przez władze PZPN, jeśli chodzi o przydzielenie zawodów międzypaństwowych.

Głównym powodem tego był brak odpowiedniego stadionu, gdyż pojemność boisk krakowskich nie przekracza 20.000 widzów.

Dlatego też z radością i uznaniem należy przywitać inicjatywę Zarządu KS „Gwardia", który przystąpił do rozbudowy własnego stadionu.

— Już od kilku tygodni można było oglądać na boisku Gwardii energiczne prace nad nadbudową wałów boiskowych, a obecnie jak nas informują z Zarządu klubu, prace te są już na ukończeniu, tak, że na zawody Ogniwo — Gwardia w dniu 22 bm. nasypy pomieszczą około 35.000 widzów.

Trzeba przyznać, że tempo robót na stadionie było rekordowe. Należy oczekiwać na najbliższych „derbach Krakowa" w dniu 22 bm.

nowego rekordu widzów w Krakowie, jak również przypuszczać należy, że jedno z najbliższych spotkań międzypaństwowych zostanie rozegrane wreszcie w Krakowie.Echo Krakowskie. 1950, nr 281 (12 X) nr 1572

‎‎‎

Gwardia otwiera sezon narciarski

Sekcja narciarsko - turystyczna KS Gwardia otwiera sezon narciarski, dorocznym zebraniem organizacyjno-informacyjnym, które odbędzie się w piątek, 13 października, o godz. 19.30 w lokalu klubowym przy ul. Retoryka 1.

‎‎‎

Echo Krakowskie. 1950, nr 346 (15 XII) nr 1545

‎‎‎

Dziś Akademia Gwardii

Dziś, tj. w sobotę 16 bm., odbędzie się w sali teatru „Studio" ul. Skarbowa 2 akademia sportowa Gwardii — Kraków.

W programie część oficjalna i artystyczna oraz popisy czołowych szermierzy i gimnastyczek krakowskich. Początek o godz. 17.

<< Powrót Inne Zarządy >>