Zarząd 1965/1966

Z Historia Wisły

Do 31 grudnia 1965 roku.

Grafika:Prezes.png‎
Stanisław Żmudziński
Grafika:Kierownik sekcji koszykówki.png‎
Jan Janowski
Grafika:Kierownik sekcji siatkówki.png‎
Jan Janowski


Od 7 lutego 1966 roku.

Grafika:Prezes.png‎
Mieczysław Nowak
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Jan Janowski, Józef Oleksy
Grafika:Skarbnik.png‎
Jan Opiał
Grafika:Skład zarządu.png‎
Fabian Smagur, Stanisław Wałach, Stefan Wójcik, Władysław Kubicki, Jacek Sitarz,
Grafika:Kierownik sekcji koszykówki.png‎
Józef Biel

Spis treści

Władze TS Wisła w Roku Jubileuszowym

(Źródło: "60 lat pod szczęśliwą gwiazdą, Wydawnictwo jubileuszowe TS Wisła", Kraków 1966)

PREZES

WICEPREZESI

SEKRETARZ

SKARBNIK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Zarządy sekcji

SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI

SEKCJA BOKSERSKA

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

SEKCJA KOSZYKÓWKI

SEKCJA PŁYWACKA

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

SEKCJA GIMNASTYCZNA

SEKCJA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

SEKCJA HOKEJA NA LODZIE

SEKCJA JUDO 1966

Zarząd sekcji - aktyw społeczny

SEKCJA STRZELECKA


Uwagi:

 • Jan Janowski był Wiceprezesem d/s Sportowych.
 • Skład zarządu to nic innego jak Prezydium klubu.


Ważniejsze wydarzenia:

 • 1965.07. - W organizowanym przez Wisłę turnieju drużyn niestowarzyszonych wzięło udział ok. 3000 dzieci. W lipcu Wisła organizuje dla 150 chłopców półkolonie.
 • 1965.07.14 - Komitet Jubileuszowy TS Wisła wręczył wybranym dziennikarzom specjalne Odznaki Jubileuszowe.
 • 1965.09 - Techniczne próby basenu pływackiego Wisły.
 • 1966.04 - Z okazji jubileuszu delegacja władz Wisły gości w GKKFiT.
 • 1965.12.22 - Zarząd zatwierdza plany obchodów jubileuszowych TS Wisła.
 • 1965.12.31 - Jubileuszowy Sylwester u Wiślaków jak co roku odbywał się w hali Wisły.
 • 1966.04 - Z okazji jubileuszu delegacja władz Wisły gości w GKKFiT.
 • 1966.05.09-12 - Szermiercze MP odbywają się w hali Wisły.
 • 1966.05.09 - Akademia jubileuszowa TS Wisła.
 • 1966.07.14 - Komitet Jubileuszowy TS Wisła wręczył wybranym dziennikarzom specjalne Odznaki Jubileuszowe.

W prasie

 • O turnieju niestowarzyszonych. 6
 • Pływalnia Wisły gotowa. 6
 • Wisła ma 60 lat. 6
 • Sylwester w Wiśle. 2
 • Przygotowania do jubileuszu. 2 2
 • Z okazji jubileuszu planowano już rozegranie w styczniu spotkania derbowego.
 • Nowak prezesem Wisły. 2
 • Plany jubileuszowe. 2
 • Plany jubileuszowe Wisły. 6
 • Działacze Wisły u przewodniczącego GKKF. 2
 • 9-12.05. Szermiercze MP odbywają się w hali Wisły.
 • 9.05. Akademia jubileuszowa TS Wisła. 1-2
 • Wręczenie honorowych odznak TS Wisła dziennikarzom. 2


Gazeta Krakowska. 1965, nr 304 (23 XII) nr 5551

Zebranie zarządu T. S. Wisła

Wczoraj działacze TS Wisła zebraniu zarządu, któremu przewodniczył prezes Towarzystwa — płk St. Żmudziński, ocenili dotychczasową działalność komitetu jubileuszowego 60-lecia klubu oraz wyniki sportowe w minionym roku.

Sprawozdanie z przebiegu prac komitetu jubileuszowego złożył przewodniczący Komitetu inż. Z.

Górski, ocenę wyników sportowych przedstawił wiceprezes od spraw sportowych mgr K. Nowosielski.

Po dyskusji zarząd podjął uchwałę, aprobującą dotychczasową działalność komisji jubileuszowej i sportowej.


Gazeta Krakowska. 1966, nr 33 (9 II) nr 5590

Płk M, Nowak — prezesem TS Wisła Wczoraj odbyło się zebranie zarządu TS Wisła. Omówiono sprawy organizacyjne, związane z jubileuszem 60-lecla klubu oraz sprawy finansowe.

Na zebraniu tym wieloletni prezes TS Wisła, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej pik St., Żmudziński złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Nowym prezesem TS Wisła wybrano Jednomyślnie przez aklamację komendanta wojewódzkiego MO, członka egzekutywy KW PZPR pik Mieczysława Nowaka.

W imieniu federacji KS Gwardia, wiceprezes KS Gwardii płk W. Sienkiewicz oraz w Imieniu zarządu TS Wisła, dyr. Bogumił Korombel podziękowali płk Żmudzińskiemu za dotychczasową pracę. Na wniosek nowego prezesa płk Nowaka, zarząd TS Wisła wybrał płk Żmudzińskiego wiceprezesem klubu.

Gazeta Krakowska. 1966, nr 87 (14 IV) nr 5644

Spotkanie działaczy TS Wisła z przedstawicielami KW PZPR

Przedstawiciele Komitetu Obchodu 60-lecia działalności TS Wisła na czele z przewodniczącym tego komitetu inż. Zdzisławem Górskim spotkali się z kierownictwem Wydziału Propagandy KW PZPR. Działacze „Wisły” przedstawili program obchodów jubileuszu oraz zapoznali tow. Ryszarda Sławeckiego i innych pracowników Wydziału Propagandy z problemami pracy sportowej i wychowawczej w Towarzystwie Sportowym „Wisła”.

Gazeta Krakowska. 1966, nr 88 (15 IV) nr 5645

W Domu Sportu TS Wisła przy ul. Reymonta 22, odbędzie się dziś 15 bm. uroczyste zebranie sekcji dżudo TS Wisła. Początek godz. 17.15.

Gazeta Krakowska. 1966, nr 140 (15 VI) nr 5697

W dniu 15 czerwca o godz. 17 w lokalu przy ul. Reymonta 22 odbędzie się zebranie zarządu TS „Wisła”. Na zebraniu tym zostaną wręczone odznaki jubileuszowe TS Wisła członkom zarządu i radzie seniorów. Prezydium zarządu TS Wisła zaprasza na to zebranie wszystkich członków zarządu i rady seniorów.


<< Powrót Inne Zarządy >>