Zbigniew Faryna

Z Historia Wisły

Zarząd GTS Wisła 1976. Siedzą od lewej: mgr Mieczysław Kossek - przewodniczący Rady Seniorów, prof. dr hab. Jan Janowski - wiceprezes, ppłk mgr Józef Biel - wiceprezes, płk mgr Zbigniew Jabłoński - prezes, płk Stanisław Wałach - prezes honorowy, płk mgr Stanisław Żmudziński - wiceprezes, płk mgr Jerzy Jaroszewski - wiceprezes.Stoją od lewej: mgr Zbigniew Derenda, mgr inż arch Adam Koczur, mgr Michał Filek, mgr Mieczysław Kogutek, mgr Eugeniusz Wójcik, ppłk mgr Jan Opial - skarbnik, mgr Ryszard Wanat, ppłk Zbigniew Faryna - sekretarz. Nieobecni: dr Jan Skiba, mgr Marian Sambor, mgr Adam Lenczowski.
Zarząd GTS Wisła 1976. Siedzą od lewej: mgr Mieczysław Kossek - przewodniczący Rady Seniorów, prof. dr hab. Jan Janowski - wiceprezes, ppłk mgr Józef Biel - wiceprezes, płk mgr Zbigniew Jabłoński - prezes, płk Stanisław Wałach - prezes honorowy, płk mgr Stanisław Żmudziński - wiceprezes, płk mgr Jerzy Jaroszewski - wiceprezes.
Stoją od lewej: mgr Zbigniew Derenda, mgr inż arch Adam Koczur, mgr Michał Filek, mgr Mieczysław Kogutek, mgr Eugeniusz Wójcik, ppłk mgr Jan Opial - skarbnik, mgr Ryszard Wanat, ppłk Zbigniew Faryna - sekretarz.
Nieobecni: dr Jan Skiba, mgr Marian Sambor, mgr Adam Lenczowski.

Dane personalne

  • Imię i nazwisko: Zbigniew Faryna
  • Data i miejsce urodzenia: 23 stycznia 1928 r.
  • Data i miejsce śmierci: 9 kwietnia 2018 r. Kraków
  • Wykształcenie: b/d
  • Stopień: Podpułkownik
  • Najwyższe stanowisko w resorcie: zastępca naczelnika Wydziału III SB KW MO w Krakowie – od 1 XII 1957 do 15 VII 1962 r., zastępca naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Krakowie – od 15 VII 1962 do 31 X 1966 r.

Na podstawie ipn.gov.pl

W Wiśle...

  • W klubie od 1949 roku, początkowo jako zawodnik sekcji strzeleckiej.
  • W 1976 roku, sekretarz zarządu.

Czytaj też:

IPN:Twarze krakowskiej bezpieki
Kościół Katolicki w czasach komunistycznej dyktatury.