Zbyszko Bałuciński

Z Historia Wisły

Zbyszko Bałuciński - (ur. 27.04.1921, zm. 13.01.2006) od 1952 roku przez trzy dekady związany z koszykówką, pełniąc przede wszystkim funkcję kierownika drużyny koszykarzy Wisły. Członek Rady Seniorów i Honorowy Członek TS Wisła.

W młodości Zbyszko Bałuciński uprawiał pływanie, osiągając znaczące wyniki na poziomie województwa krakowskiego. Rozwój jego kariery sportowej w tej dziedzinie przerwał jednak wybuch II Wojny Światowej. Po 1945 roku Bałuciński poświęcił się działalności organizacyjnej w sporcie. Początkowo pracował na rzecz YMCA, stowarzyszenie to zostało jednak rozwiązane w 1949 roku. Za sprawą znajomości z Jerzym Groyeckim Bałuciński zaangażował się w prace sekcji koszykówki Wisły Kraków. Klub potrzebował kierownika ds. organizacyjnych przy organizacji młodzieżowego obozu sportowego i za namową Groyeckiego rolę tę przyjął Bałuciński.

W 1952 roku Zbyszko Bałuciński pełni funkcję kierownika kadry olimpijskiej w koszykówce przygotowującej się do udziału w igrzyskach olimpijskich w Helsinkach. Ostatecznie jednak drużyna koszykarzy nie została wysłana na Igrzyska.

Od momentu związania się z wiślacką koszykówką przez kolejnych prawie 30 lat Bałuciński był kierownikiem męskiego ekstraklasowego zespołu. W pracy tej wykazał się wielkim poświęceniem o oddaniem. Żartowano, że na treningach miał lepszą frekwencję, niż większość zawodników. Bałuciński był także członkiem Radzie Seniorów TS WIsła, zasiadał także we władzach KOZKosz.

Za zasługi na rzecz sportu został uhonorowany został tytułem "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" oraz srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także odznaczeniami rocznicowymi Wisły i regionalnymi miasta Krakowa oraz KOZKosz. Walne Zgromadzenie klubu nadało mu godność Członka Honorowego TS Wisła.

Zmarł 13 stycznia 2006 roku, pochowany został na Cmentarzu Rakowickim (pas 60).

  • Opracowano na podstawie: 80 lat Rady Seniorów TS Wisła Kraków, Roman i Artur Pyjos.

Requiescat in pace

Grób Zbyszka Bałucińskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.