Materiały źródłowe do historii TS Wisła

Z Historia Wisły

Spis treści

Źródła archiwalne

 • Archiwum TS Wisła
 • Archiwum Narodowe w Krakowie
  • akta Starostwa Grodzkiego w Krakowie (StGKr 196-250) dotyczące związków i stowarzyszeń sportowych w tym:
   • klubów sportowych z TS Wisła
   • Krakowskiej Ligi Okręgowej Piłki Nożnej
   • KOZPN
   • PZPN
   • Krakowskiego Okręgowego Kolegium Sędziowskiego Piłki Nożnej
  • akta Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 1946-1949. W tym: dokumenty dotyczące TS Wisła (UWKr 1124) oraz innych związków i klubów sportowych.
  • akta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 1956 roku (dotyczące TS Wisła od 1957 oraz innych klubów, także: Krakowskiego Komitetu Kultury Fizycznej i rozproszone KOZPN) (PMRN Kr-13).
 • Centralne Archiwum Wojskowe - Warszawa, Rembertów:
  • teczki personalne oficerów-piłkarzy TS Wisła
 • Archiwum Józefa Piłsudskiego
 • Archiwum KOZPN
 • Archiwum PZPN
 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk
 • Austriackie Archiwum Państwowe (Österreichisches Staatsarchiv) - brak dokumentów dotyczących Wisły i Związku Polskiego Piłki Nożnej
Pismo z Austriackiego Archiwum Państwowego
Pismo z Austriackiego Archiwum Państwowego

Archiwum historiawisly.pl (w formie elektronicznej, dostępne na stronie)

Inne

Zobacz też