2007.04.16 Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów TS Wisła