Barbara Ślizowska (siatkówka)

Z Historia Wisły

Barbara Ślizowska - siatkarka Wisły. Reprezentowała Białą Gwiazdę w latach 70-tych.