Bronisław Roganowicz

Z Historia Wisły

Roganowicz Bronisław (26 IV 1897) - por. piech. do 1921.
Członek Zarządu TS Wisła od 1923 do 1932 roku.

Autograf
Autograf