Józef Greger

Z Historia Wisły

Dr Józef Greger ( ur. 24 marca 1880 - zm. 2 lipca 1947 w Krakowie ) - jeden z inicjatorów i pierwszych liderów Rady Seniorów Wisły, z początku lat trzydziestych.


"Do reprezentujących krakowską elitę urzędniczą zaliczyć też należy Józefa Gregera (1880 – 1947) urodzonego we wsi Hulcze (pow. sokalski), który po studiach na Uniwersytecie Lwowskim pracował w austriackiej administracji skarbowej początkowo w Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie, a następnie w Wiedniu jako referent w Dyrekcji Podatków. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości brał udział w tworzeniu ustawodawstwa skarbowego jako naczelnik wydziału w departamencie budżetowym, a następnie dyrektor departamentu administracyjnego w Ministerstwie Skarbu w Warszawie. W 1933 r. przeniesiony został do Krakowa, gdzie objął wysokie stanowisko prezesa Izby Skarbowej. Jak wówczas zaobserwowano – całe kupiectwo krakowskie biło przed nim pokłony „aż po pas”. On to był inicjatorem budowy nowoczesnego gmachu dla Izby Skarbowej."

Źródło: rotary-krakow.pl

Requiescat in pace

Grób Józefa Gregera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.