J. Rokowski

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1983