Kategoria:Dokumenty TS Wisła

Z Historia Wisły

Spis i opis zamieszczonych dokumentów w ujęciu chronologicznym:

 • Pismo z 7 lutego 1910 roku C.K. Galicyjskiego Namiestnictwa we Lwowie do Dyrekcji Policji w Krakowie w sprawie rejstracji TS Wisła: zobacz
 • Pismo z 15 lutego 1910 roku C.K. Dyrekcji Policji w Krakowie do założycieli TS Wisła o wyrażeniu zgody przez C.K. Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie na zawiązanie stowarzyszenia: zobacz
 • Pismo TS Wisła z 28 lutego 1922 roku do Dyrekcji Policji w Krakowie z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Sali „Sokoła” „zabawy śledziowej”. Pismo opatrzone gustownymi pieczęciami TS Wisła: zobacz
 • Pismo TS Wisła z 15 marca 1922 roku do Dyrekcji Policji w Krakowie z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Sali „Sokoła” „zabawy wiosennej”. Pismo opatrzone pieczęcią TS Wisła na papierze klubowym: zobacz
 • 1939.06.28 Pismo do Funduszu Pracy o przydzielenie robotników na remont boiska.
 • 1940.09.21 Dyplom ofiarowany Kierownikowi Parku Sportowego Juwenia Aleksandrowi Wodce w imieniu zasług położonych dla sportu polskiego - z okazji Jubileuszu 35-lecia T.S. Wisła. 21 Września 1941 roku.
 • Dyplom dla TS Wisła za udział w błyskawicznym turnieju piłkarskim, który toczono do 27 października 1940 roku: zobacz
 • 1943.10.23 Pismo Wydziału Spraw Sędziowskich K.Z.O.P.W. do Zarządu TS Wisła z 21 października 1943 roku.
 • 1943.12 Dyplom ofiarowany Władysławowi Michalikowi przez Krakowskie Kolegium Sędziów. Grudzień 1943 rok.
 • Pismo z 15 września 1945 roku do starostwa grodzkiego w Krakowie w sprawie rejestracji TS Wisła wraz z podaniem listy członków założycieli TS Wisła: zobacz
 • Pismo z 17 września 1945 roku do starostwa grodzkiego w Krakowie z podaniem listy członków założycieli TS Wisła i ich podpisami:zobacz
 • Pismo z 1945 roku Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego do Administracji Monitora Polskiego dotyczące wpisania TS Wisła do rejestru stowarzyszeń: zobacz
 • Skład Zarządu TS Wisła w 1946 roku: zobacz
 • Pismo informujące o nadaniu mjr J. Szkolnikowskiemu Honorowej Odznaki Jubileuszowej TS Wisła - grudzień 1946: zobacz
 • Pismo z 17 lutego 1947 roku do starostwa grodzkiego w Krakowie informujące o wyborze i składzie Zarządu TS Wisła: zobacz
 • Urzędowe pismo wojewody krakowskiego z grudnia 1948 roku o wykreśleniu TS Wisła z rejestru stowarzyszeń po przystąpieniu do Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP: zobacz
 • Charakterystyka urzędowa TS Wisła ze stycznia 1949 roku: zobacz

Pliki w kategorii "Dokumenty TS Wisła"

W tej kategorii jest 49 plików.