Maria Grabowska

Z Historia Wisły

Maria Grabowska - zawodniczka sekcji bokserskiej TS Wisła.