Mieczysław Kowicki

Z Historia Wisły

Według informacji przesłanych przez wnuka, Kaspra Kowickiego:

Mieczysław Aleksander Kowicki w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku był zawodnikiem sekcji bokserskiej.

  • Urodzony: 18.11.1914 r. w Krakowie.
  • Ukończył gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister prawa).
  • W latach 80 – tych XX wieku występował na scenie TEATRU KOLEJARZA w Krakowie (obecnie nie istnieje).
  • Zmarł 28.10.1990 r. w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim.