Wit Nirski

Z Historia Wisły

Wit Nirski
Wit Nirski

Wit Nirski był asystentem rzecznika prasowego od 2005 roku. W październiku 2006 roku jego obowiązki uległy rozszerzeniu - otrzymał stanowisko managera do spraw współpracy zagranicznej. Odpowiadał między innymi za kontakty klubu z UEFA i FIFA.

Po zwolnieniu Jurczyńskiego z funkcji rzecznika w lutym 2007 roku Wisła nie zaproponowała przejęcia obowiązków rzecznika prasowego Witowi Nirskiemu, dotychczasowemu asystentowi. Nirski odpowiadał natomiast za organizację pracy biura prasowego i funkcjonowanie oficjalnej strony internetowej klubu.

Wit Nirski i Dan Petrescu
Wit Nirski i Dan Petrescu

Ostatnim zadaniem Nirskiego było poprowadzenie konferencji prasowej przed meczem z Ruchem Chorzów 28 września 2007 roku. Współpraca Nirskiego z Wisłą Kraków zakończyła się z dniem 1 października 2007.

W opinii osób trzecich , pozwalając odejść Nirskiemu, Wisła straciła w jednej osobie nie tylko oddanego, ale też kompetentnego pracownika.