Wojciech Gładys

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

2001