Długosz (boks)

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1950

1951