Edmund Korosadowicz

Z Historia Wisły

Edmund Feliks Korosadowicz urodził się 31 maja 1872 roku, zmarł 16 kwietnia 1964 roku.

Ogłoszenie Edmunda Korosadowicza w Krakowskiej Księdze Adresowej 1912
Ogłoszenie Edmunda Korosadowicza w Krakowskiej Księdze Adresowej 1912

Edmund Korosadowicz był cenionym rzeźbiarzem, złotnikiem, medalionistą, wielkim miłośnikiem Wisły. To jego dziełem jest okolicznościowa odznaka jubileuszowa TS Wisła.

Edmund Korosadowicz kształcił się w Warszawie, Krakowie i Wiedniu. Początkowo pracował ze swym nauczycielem, najwybitniejszym polskim złotnikiem XIX wieku, Józefem Hakowskim w Krościenku. Później z F. Kopaczyńskim douczał się w Krakowie, gdzie w 1897 roku osiedlił się na stałe.

Edmund Korosadowicz był wykonawcą projektu kardynała Puzyny, i zgodnie z jego wolą wykonał liczne dzieła dla Katedry krakowskiej, między innymi srebrne lichtarze, brązową balustradę pomnika królowej Jadwigi czy kratę kaplicy Radziwiłłów.

Dla kościoła w Lipowej wykonał monstrancję w stylu zakopiańskim.

Z pracowni Korosadawicza wyszły liczne medale i plakiety portretowe, jak chociażby „Sędzimir“, „Jodnowski“, „Gorecki“, „Kowalski“, „Wyspiański“, „Daun“.

W Domku Loretańskim znajduje się tablica upamiętniająca Edwarda Śmigłego - Rydza ufundowana przez Związek Legionistów Polskich i Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego z medalionem, który wykonał Edmund Korosadowicz.


Zobacz też


Requiescat in pace

Grób Edmunda i Janusza Korosadowiczów na Cmentarzu Rakowickim.

Kwatera XI b, rząd 4, grób 29.

16.08.2010

02.11.2018