Edmund Korosadowicz

Z Historia Wisły

Edmund Feliks Korosadowicz urodził się 31 maja 1872 roku, zmarł 16 kwietnia 1964 roku.

Ogłoszenie Edmunda Korosadowicza w Krakowskiej Księdze Adresowej 1912
Ogłoszenie Edmunda Korosadowicza w Krakowskiej Księdze Adresowej 1912
Tablica upamiętniająca Edwarda Śmigłego-Rydza.
Tablica upamiętniająca Edwarda Śmigłego-Rydza.
Zbliżenie na medalion.
Zbliżenie na medalion.
Projekty okolicznościowego herbu Wisły z 1946 roku
Projekty okolicznościowego herbu Wisły z 1946 roku

Edmund Korosadowicz był cenionym rzeźbiarzem, złotnikiem, medalionistą, wielkim miłośnikiem Wisły. To jego dziełem jest okolicznościowa odznaka jubileuszowa TS Wisła.

Edmund Korosadowicz kształcił się w Warszawie, Krakowie i Wiedniu. Początkowo pracował ze swym nauczycielem, najwybitniejszym polskim złotnikiem XIX wieku, Józefem Hakowskim w Krościenku. Później z F. Kopaczyńskim douczał się w Krakowie, gdzie w 1897 roku osiedlił się na stałe.

Edmund Korosadowicz był wykonawcą projektu kardynała Puzyny, i zgodnie z jego wolą wykonał liczne dzieła dla Katedry krakowskiej, między innymi srebrne lichtarze, brązową balustradę pomnika królowej Jadwigi czy kratę kaplicy Radziwiłłów.

Dla kościoła w Lipowej wykonał monstrancję w stylu zakopiańskim.

Z pracowni Korosadawicza wyszły liczne medale i plakiety portretowe, jak chociażby „Sędzimir“, „Jodnowski“, „Gorecki“, „Kowalski“, „Wyspiański“, „Daun“.

W Domku Loretańskim w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Krakowie przy ulicy Loretańskiej znajduje się tablica upamiętniająca Edwarda Śmigłego - Rydza ufundowana przez Związek Legionistów Polskich i Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego z medalionem, który wykonał Edmund Korosadowicz.

Spis treści

Artykuły. Wywiady

56. rocznica śmierci Edmunda Korosadowicza

56 lat temu zmarł Edmund Korosadowicz - rzeźbiarz i złotnik, wielki miłośnik Białej Gwiazdy i projektant wiślackich herbów i odznak.


16.04.2020r.

HistoriaWisly


Edmund Korosadowicz urodził się 31 maja 1872 roku. Zawodu złotnika uczył się u Józefa Hakowskiego - powstańca styczniowego i jednego z najznamienitszych artystów w swojej dziedzinie w dziewiętnastowiecznej Europie.

Korosadowicz osiedlił się w Krakowie w 1897 roku i tutaj świadczył swoje usługi. Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu zamieszczonym w 1912 roku w Krakowskiej Księdze Adresowej, Korosadowicz „wykonuje w srebrze, złocie i brązie prace w zakres artystycznego cyzylerstwa i rzeźbiarstwa wchodzące, jako to płaskorzeźby, figury, portrety, medaliony, wyroby galanteryjne, odlewy w brązie, srebrze i innych metalach, artykuły kościelne jak kielichy, monstrancje i lichtarze (sposobem en repouse). Restauruje antyki”. Korosadowicz wykonał liczne elementy zdobiące krakowskie kościoły, między innymi ozdobną gablotę na insygnia grobowe królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu.


Edmund Korosadowicz był jednocześnie wielkim sympatykiem Wisły. W 1946 roku swoje zdolności artystyczne wykorzystał na rzecz zaprojektowania specjalnego herbu i odznaki Białej Gwiazdy na jubileusz 40-lecia klubu. W zeszłym roku dzięki życzliwości pana Marka Trybulskiego te unikatowe projekty wraz z oryginalnym stemplem do odznak znalazły się ponownie w zbiorach Wisły Kraków!

W tym samym roku, w którym Edmund Korosadowicz projektował jubileuszową odznakę Wisły, jego syn Janusz zdobył mistrzostwo Polski w chodzie sportowym na dystansie 10 kilometrów. Reprezentował naturalnie sekcję lekkoatletyczną Wisły Kraków - ojciec bowiem przekazał swoją sportową pasję i klubowe sympatie dzieciom.

Edmund Korosadowicz zmarł w 1964 roku, spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Źródło: wisla.krakow.pl

Stempel z 1946 roku

Wiślacki stempel trafia na Reymonta

data publikacji: 02.11.2019r

W ostatnich dniach do klubu trafił, powiększając zasoby wiślackich pamiątek, piękny przedmiot kolekcjonerski o dużej wartości historycznej. Stempel do odznaki klubowej, pochodzący z 1946 roku, został przekazany przez pana Marka Trybulskiego oraz jego syna, Wiktora.

Przekazany zestaw pochodzi z pamiątek po Edmundzie Korosadowiczu, cenionym krakowskim artyście - rzeźbiarzu, złotniku i medalioniście, który specjalizował się w pracach w srebrze, złocie i brązie. Spod jego rąk wyszedł szereg płaskorzeźb, figur czy medali. Artysta ten był autorem odznaki jubileuszowej TS Wisła, a prywatnie wielkim miłośnikiem klubu z Reymonta. To cecha wspólna artysty działającego przed kilkudziesięcioma laty oraz Marka Trybulskiego, który od 18 lat prowadzi sklep z monetami, rozwijając pasję, którą zaszczepił w nim ojciec, znany krakowski filatelista. „Od najmłodszych lat interesowała mnie piłka nożna, a moje serce biło zawsze dla Białej Gwiazdy. Już nawet nie pamiętam, dlaczego właśnie Wisła, jednak myślę, że to serce wybrało. Razem z synem Wiktorem zbieramy koszulki meczowe, jak i te kupione na aukcjach charytatywnych. Mogę się pochwalić, że to właśnie my wygraliśmy koszulkę naszego wiślackiego smoka” - wyjaśnił kolekcjoner. To właśnie miłość do Klubu spowodowała, że ten stempel o wartości historycznej ostatecznie trafił do klubu przy Reymonta. „Tę decyzje podjęliśmy wspólnie z synem Wiktorem. Uważam, że miejsce przedmiotów o tak dużej wadze historycznej jest w klubie” - zakończył Marek Trybulski.

Źródło: wisla.krakow.pl

T.S. Wisła (Wisła Kraków) - stempel do odznaki i projekty odznak

Zestaw związany z T.S. Wisła Kraków pochodzący z pamiątek po Edmundzie Korosadowiczu, krakowskim artyście - rzeźbiarzu.

Artysta ten był prywatnie wielkim miłośnikiem Towarzystwa Sportowego WISŁA Kraków i autorem odznaki pamiątkowej "Wisły", o czym możemy przeczytać na stronie historiawisly.pl.

Przedmiotem tej oferty jest oryginalny stempel służący do wybijania tarczy do odznaki klubowej oraz karta reklamowa artysty, na odwrocie której znajdują się kolorowane szkice projektowe odznak.

Karta ta jest szczególnie ciekawa z punktu widzenia historii klubu, gdyż widzimy na niej kilka projektów niezrealizowanych wersji odznaki na 40-lecie klubu.

Karta formatu 145 x 90 mm.

Stempel w formie walca o średnicy 40 mm i wysokości 50 mm. Służył do wybijania tarczy odznaki pamiątkowej o wymiarach 12 x 14.5 mm.

Źródło: onebid.pl


Zobacz też


Requiescat in pace

Grób Edmunda i Janusza Korosadowiczów na Cmentarzu Rakowickim.

Kwatera XI b, rząd 4, grób 29.

16.08.2010

02.11.2018