Jubileusz 15-lecia

Z Historia Wisły

Wersja z dnia 14:50, 21 mar 2020; Zdzis (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja (różn) | Następna wersja → (różn)

Spis treści

Zapowiedź jubileuszu w PS nr 20:

Jubileusz krakowskiej Wisły.

Piętnaście lat upływa od chwili powstania tego sympatycznego klubu krakowskiego. Przez cały ten czas - mimo braku własnego boiska - potrafiła Wisła odgrywać wielką rolę w krakowskim sporcie footballowym; ona jedna w Krakowie była i jest stale groźną rywalką Cracovii. W niedzielę dnia 9 października obchodzi Wisła, jako najstarszy klub w Krakowie, jubileusz 15-lecia swego istnienia. Program tego jubileuszu, skromny wskutek mizerji powojennej, która nie pozwala Wiśle na sprowadzenie drużyn zagranicznych, przedstawia się jednak bardzo mile i interesująco. Czynny współudział w tem święcie biorą: pierwsza drużyna Czarnych ze Lwowa oraz dwie pierwsze drużyny i sekcja kolarska Cracovii. Szczegóły programu:

 • Sobota, 8 października:
  • O godz. 4 pop. na boisku Cracovii zawody: Czarni (Lwów) - Wisła.
  • O godz. 7 wiecz. w sali kasyna oficerskiego (ul. Zyblikiewicza 1):
   • 1) Uroczyste powitanie delegatów Związków, klubów sportowych oraz prasy;
   • 2) Odczyt o działalności T.S. Wisła w czasie od r. 1906 do 1921.
   • 3) Uczczenie jubilatów (3 członków czynnych).
 • Niedziela, 9 października:
  • O godz. 9 rano: Nabożeństwo w kościele OO. Kapucynów.
  • O godz. 10 rano: Wyścigi kolarskie na torze Cracovii.
  • O godz 11 przedpoł.: Zawody Cracovia II - Wisła II.
  • O godz 4 popoł.: Zawody Cracovia - Wisła.
  • O godz. 7 wieczór: Wspólna kolacja w sali kasyna oficerskiego.

Uroczystości zakończy raut z tańcami, który sie odbędzie o godz. 10 wieczorem w salach kasyna oficerskiego (ul. Zyblikiewicza 1). Stroje wieczorowe. Wstęp (Mp. 500 od osoby) tylko za zaproszeniami, które wydawać będzie komitet począwszy od wtorku 4 października codziennie od godz. 6-7 wiecz. w kasynie oficerskiem.

Źródło: Przegląd Sportowy


Przegląd Sportowy nr 21:

'Jubileusz T.S. „Wisła” w Krakowie 1906-1921'
Przegląd Sportowy nr 21, 1921.10.08
Pierwszym związkiem dzisiejszego Tow. Sportowego „Wisła” była studencka drużyna II. Szkoły Realnej w Krakowie zawiązana w r. 1906 pod protektoratem prof. Tadeusza Łopuszańskiego. Studenci więc tejże szkoły, a to: Wańkowicz, Różański, Bobrowski, Billy, Andziel, Winiarski, Cerner, Wachowicz i Szkolnikowski (kap.) tworzyli pierwszą drużynę późniejszej „Wisły”. Oprócz tej I-ej drużyny istniały już wtedy drużyna II. I III., których sportowym kierownikiem (naczelnikiem) był Winiarski. Pierwszym publicznym występem tego młodego klubu był udział w zawodach o mistrzostwo Krakowa, urządzonych z inicjatywy Dr. T. Konczyńskiego na błoniach krakowskich, w których udział brało około 40 różnych, przeważnie studenckich, drużyn footballowych. Ten wielki turniej footballowy wysunął na pierwsze miejsce ówczesnych „biało – czerwonych”, klub Jenkera, Wisłę i Akademicki.

Wskutek rozbicia się klubu Jenknera z jednej strony, a utraty paru graczy własnych z drugiej strony, złączyła się Wisła z klubem Jenknera, przybrała koszulki czerwone i odtąd już jako „Wisła” oficjalnie występowała. Pośród graczy Jenkera, których przybytek przez długi czas wzmacniał I-szą drużynę Wisły, byli: Cepurski, Weyssenhoff i Marszałek. W tym czasie obok zawodów z krakowskiemi drużynami footballowemi, nastepuje pierwszy match poza rogatkami rodzinnego grodu i chlubne zwycięstwo nad drużyną „Czarnych” w Bochni z zaszczytnym dla „Czerwonych” wynikiem 9:0. Match ten znalazł nawet swój oddźwięk w prasie, gdzie go jako „półtoragodzinny turniej piłki nożnej” zatytułowano i trzywierszową wzmianką światu obwieszczono.

Następny rok (1908) stanowi dla Wisły epokę znaczniejszego rozwoju. W skład I-ej drużyny wchodzą Brożek, Cepurski, Pustelnik, Stolarski, Weyssenhoff, Polaczek, Poznański, Luska, Górski, Cudek i Rutkowski, którzy przez dłuższy czas stanowią stały zespół „Czerwonych”. Na ten czas przypadają zawody z Czarnymi ze Lwowa (którzy w r. 1905 byli nauczycielami krakowskich drużyn) z wynikiem 4:4, z Cracovią 1:1, z Pogonią 1:1, w r. 1911 z Czarnymi 1:1, z Pogonią 1:1, z Cracovią 2:0, z Warszawskiem Kołem Sportowem 7:0 gdzie też Wisła biorąc udział w zawodach lekko-atletycznych zdobyła Wisła wiele pięknych nagród. Na ten rok przypada ukonstytuowanie się Wisły w Tow. Sportowe Wisła z zatwierdzonym statutem, a co zatem idzie z rozszerzeniem działania na inne dziedziny sportu, jak lekką atletykę, tennis i t. D. Do Wydziału, obok dotąd zawsze czynnego prezesa prof. T. Łopuszańskiego, wchodzi wielu ludzi gorąco sprawą sportu się interesujących, jak Dr. Sznajder, Jała, Stoeger, Zgierczyński, Januszewski, Dembiński. Z ich to inicjatywy wydzierżawia Wisła place tennisowe i przystępuje w zimowym sezonie do (nieudałej co prawda imprezy) założenia własnego toru łyżwiarskiego. Wzmagająca się działalność i ciągły rozwój Towarzystwa i następująca (z powodu wyjazdu z Krakowa) rezygnacja prezesa prof. T. Łopuszańskiego, otwiera do znacznie rozszerzonego zarządu wstęp nowym członkom, którzy dają początek epoce najświetniejszego rozwoju Wisły. Do Wydziału wchodzą obok ś. P. W. Ustjanowicza jako prezesa ludzie pełni inicjatywy i ofiarnej pracy, jak Januszewski, Orzelski, Strojek, E. Muller, Pollek, Wieczorkowski i inni. W tym okresie czasu zaczyna Wisła rozgrywać matche z drużynami czeskiemi, które ówcześnie zaliczano do pierwszych na kontynencie. Uzyskano więc przyjazd „Michowa”, „Union Ziżkov”, a nawet słynnej „Slavii” która w owym czasie mogła się uważać za mistrza kontynentu. Zawodami tymi zerwała Wisła swoją dotąd lojalną przynależność do Austriackiego Związku footballowego i z końcem 1910r. przystąpiła do „Union International Football Association”, a tem samem od tej poty weszła w bliższe stosunki z Czeskim Związkiem footballowym. Rok więc 1911, a głównie letni sezon tego roku, można zapisać złotemi zgłoskami w dziejach rozwoju Wisły. Wtedy to rozgrywa Wisła obok innych matche z takiemi drużynami jak „Olimpia” (3:3, 0:4), „Sparta” (0:6, 1:5), „Slavoj” (3:1, 0:4), „Slavia: (0:7), Reprezentatywna drużyna Czech (1:8, 0:3), wreszcie szkocka drużyna zawodowa „Aberdeen” (1:9, 1:8), oraz zdobywa mistrzostwo na igrzyskach sportowych we Lwowie, uzyskując jako nagrodę w bronzie wykutego dyskobola. W I. Drużynie w tym czasie grywają: Brożek, Bujak, Cepurski, Dynowski, Stolarski, Polaczek, Ziemiański (Moskal), Adamski, Luska, Domaniak, Olejak, Rutkowski I. i II. oraz ś. P. Romański. Wtedy to wyłania się myśl stworzenia niezawisłego od austrjackiego „Verbandu” „Polskiego Związku Piłki Nożnej”, któremu to Wisła daje początek i do którego obok kilku drużyn prowincjonalnych wstępują Czarni ze Lwowa.

Związek ten, mimo korzyści, jakie mógł przynieść polskiemu sportowi przez kontakt z klubami Czech, a przez nie z klubami angielskimi, nie utrzymuje się długo i już w sezonie jesiennym 1911r. rozpada się, a Wisła z różnych powodów, a głównie wskutek niemożności rozgrywania machów z resztą galicyjskich drużyn, przynależnych do austrjackiego „Verbandu”, jak z Cracovią, Pogonią i t. D., zostaje zmuszoną przystąpić na nowo do Austr. Zw. footballowego.

W sezonie jesiennym przypadają matche z Cracovią (0:1), z Pogonią (1:1), z Reprezentacją Łodzi (5:0), z Lechią (4:0), z Czarnymi (3:1). W sezonie letnim 1912 roku pośród innych zawodów rozgrywa Wisła zawody w Sobotach koło Gdańska, bijąc tamtejszą drużynę w stosunku 8:2 i reprezentatywna drużynę Pomorza w stosunku 2:1. W następnym roku uzyskuje Wisła piękne zwycięstwo w Zagrzebiu nad „Haskiem”, mistrzowską drużyną dzisiejszej Jugosławji (4:1), przywożąc w zdobyczy puchar srebrny jako nagrodę zwycięstwa. W tych czasach bierze też udział Wisła w reprezentatywnych machach, wstawiając do nich graczy jak: Szuberta, Bujaka, Cepurskiego, Polaczka, Olejaka, Śliwę, ś. P. Romańskiego, Stolarskiego, Przystańskiego, Konkiewicza, Adamskiego, Mroza i Szwarca. Z początkiem 1914r. przystępuje nareszcie Wisla do upragnionej od dawna budowy własnego boiska na placu po wystawie architektonicznej i buduje nawet trybuny – i tu spotyka ją cios – następuje wybuch wojny, zajęcie „Oleandrów”, rozpadnięcie się drużyny i ostatecznie pożar rozpoczętej budowy trybun. Przeważna część graczy pierwszej drużyny, jakoteż i większość członków wydziału bądź to wstąpiła ochotniczo do legjonów, bądź tez służyła w armji austrjackiej. Dopiero w r. 1918, dzięki staraniom kilku z wojska zwolnionych członków, uruchomiono na nowo Towarzystwo, skompletowano drużynę, rozpoczęto treningi i ostatecznie uzyskano parę pięknych wyników jak z Pogonią (3:0), Cracovią (1:0) i t. d.

W wydziale obecnym pracują ofiarnie pp: Szkolnikowski (prezes), Kopeć, Adamski, Ziemiański, Bukowski, Paszucha, Weyssenhoff, Konkiewicz, winiarz, Zajdzikowski, Bieniasz, Którychto staraniom zawdzięczać przedewszystkiem należy reorganizację Towarzystwa, a co najważniejsze, pomyślne uwieńczenie starań o własne boisko, którego brak dotychczas był stałą i ciężką przeszkodą w należytym rozwoju drużyny.

Ostatnie więc lata powojenne stanowią okres racjonalnej gospodarki sportowej i stałego przyrostu sił Wisły, która nieraz wśród najcięższych warunków, ofiarnością tak graczy jak i członków zarządu potrafiła utrzymać zawsze swój prestige pierwszorzędnego klubu, zdobywając jedno z pierwszych miejsc w polskim świecie sportowym. Będąc stale rywalką innych polskich drużyn, ostatnio godnie reprezentowała swój rodzimy gród, uzyskując w ubiegłą niedzielę wynik 1:1 z reprezentacją Lwowa. Sadząc więc po dotychczasowych wynikach jej pracy i działalności, oczekujemy w przyszłości dalszego pięknego rozwoju i ślemy sympatycznej Wiśle : Szczęść Boże! S.O.
Źródło: Przegląd Sportowy


Relacja z uroczystości:

Program uroczystości, związanych z 15-leciem istnienia Tow. Sport. Wisła, był nader rozmaity i przebieg ich bardzo podniosły. Wykazały one, jak wielkiem poważaniem cieszy się Wisła w szerokich sferach sportowych Polski i jak szczytne przez ubiegły czas swojej działalności spełniała zadania. Święto Wisły rozpoczęły dnia 8 b.m. zawody między Czarnymi Lwów a jubilatami:
Wisła - Czarni 3:0 (3:0).
Po przemówieniu p. Dudryka (Lwów) i wręczeniu wspaniale haftowanego proporca Wiśle rozpoczyna się gra.

Wieczorem odbyło się w sali kasyna oficerskiego uroczyste powitanie delegatów Związków, klubów sportowych oraz prasy. I tak składali Wiśle oraz trzem graczom-jubilatom [Cepurskiemu (15 lat w Wiśle), Szubertowi (10 lat) oraz Bujakowi (12 lat)] tejże gratulacje pp.: Dr. Centarowski imieniem P.Z.P.N., p. Dembiński imieniem K.Z.O.P.N., p. inż. Rosenstock w imieniu Kolegjum Sędziów oraz Redakcji "Przeglądu Sportowego", następnie p. Kowalski imieniem K.S. Cracovia, p. Dr. Leser w imieniu Red. "Tygodnika Sportowego"; dalej przemawiali jako przedstawiciele klubów p. Dr. Gleisner (Ż.T.S. Jutrzenka), p. Sas (Ż.K.S. Makkabi), wysłannicy kolarstwa polskiego, Sekcji Kol. K.S. Cracovia, A.Z.S. i delegat Pomorza. Następnie wygłosił p. Orzelski odczyt o działalności T.S. Wisła w czasie od r. 1906 do 1921, poczem prezes Towarzystwa p. kpt. Szkolnikowski wręczył jubilatom Szubertowi i Bujakowi (Cepurski znajdował się w czasie uroczystości właśnie w podróży do Krakowa) piękne złote sygnety.

W niedzielę rano, po nabożeństwie w kościele OO. Kapucynów, odbyły się jako dalszy ciąg uroczystości, wyścigi kolarskie. [...]

Następnie odbyły się zawody:
Wisła II - Cracovia II 2:2 (2:1).
Gra, prowadzona w szybkiem tempie i fair, nie wykazała wybitniejszej przewagi żadnej z drużyn. Sędziował p. Brand.

Popołudniu poprzedziło zawody między Cracovią a Wisłą spotkanie dwóch drużyn żeńskich "Sokoła" w piłce koszykowej. Ruchliwa ta gra wykazała znaczną przewagę drużyny Białych, której niektóre członkinie odznaczyły się wielką przytomnością umysłu, zręcznością oraz harmonijnością ruchów. Grze tej przypatrywała się z zainteresowaniem licznie zebrana publiczność, która nie szczędziła uczestniczkom oklasków.

Jako clou uroczystości nastąpił match
Wisła - Cracovia 1:1 (1:0).

Źródło: Przegląd Sportowy


Tygodnik Sportowy

ROK I. KRAKÓW DNIA 7. P A Ź D Z IE R N IK A 1921 ROKU. NR. 21.

15-letni jubileusz T. S. Wisła w Krakowie.

Dnia 8. i 9. b. m. obchodzi Krakowska „Wisła” 15 letni jubileusz swego istnienia

W r. 1906 powstał w drugiej szkole realnej za inicjatywą prof. Łopuszańskiego (byłego ministra) klub „Niebieskich” pod nazwą „Wisła”. Kuratorem i założycielem tegoż był profesor Łopuszański. Skład „Niebieskich”: Wańkowicz (wyjechał następnie do Oxfordu i zwyciężał w tamtejszych regatach wioślarskich), Tarnowski obecnie prof. II. szkoły realnej), Różański (zginął na wojnie), Poborowski (inż. we Lwowie), Billy (kpt. W.P.) Andel (urzędnik w Krakowie), Szkolnikowski (I. kapitan Wisły, obecnie prezes Wisły i K. Z. O. P. N.), Wachowicz (kapt W .P.), Cerner, Winiarski (inż. kapt.) I. naczelnik Wisły i Wilczyński por. W.P. W r. 1907 następuje fuzja „Niebieskich”z t. z. partyą Jenknera „Czerwonych” w jedno towarzystwo sportowe, które przyjęło nazwę Niebieskich „Wisła” a barwę Czerwonych. Drużyna ta posiadała takich graczy, jak Marszałek, Cepurski (obecnie 15-letni jubilat), Weyssenhoff, Hubel I. i II.

W r. 1908 przystąpiło do Wisły wielu graczy z klubu „Różowych” i gimn. św. Jacka, n. p. Suchecki, Brożek, Stolarski, ś.p. Poznański i w. i. Ćwiczenia i treningi odbywały się na XII. boisku parku Dra Jordana oraz na błoniach. — Po rozegraniu kilku podrzędniejszych matchów n. p. w r. 1908 z Czarnymi (Bochnia) 9 : 0, zmierzyła się „Wisła” z naówczas już istniejącą „Cracovią” w zawodach publicznych dnia 20. września 1908 r. z wynikiem 1 : 1 nierozstrzygniętym . W dwa tygodnie później uległa znowuż Cracovii w stosunku 1-3. — Skład ówczesnej „Wisły” był następujący: Brożek, Pustelnik, Cepurski, Weyssenhoff, Stolarski,. Polaczek, Poznański, Łuska, Górski, Cudek, Rutkowski I. — Dnia 2. XI tegoż roku rozegrane zawody Wisły z Cracovią wypadły 2:2. - W r. 1909 pobiła Cracovię w stosunku 2 : 0 i 1:1, a z Pogonią lwowską uzyskała wynik remisowy 1:1. Na Zielone Święta gościła „Czarnych” ze Lwowa, z którymi w zawodach zdobyła wynik 4 :4 (do pauzy 3:0), Wisła uległa naówczas silniejszemu tempu i większej rutynie najstarszego klubu. W jesieni tegoż roku bije Wisła, powtórnie Cracovię 1 : 0, a nadto w spotkaniach październikowych we Warszawie zwycięża nowopowstałe tam drużyny footbalowe, W 1910 r. rozgrywa Wisła oprócz matchów lokalnych i krajowych, także zawody ze sprowadzonymi do Krakowa „Preussen” z Wrocławia 7:1, „Preussen z Kattowic 7:0, Ostrawski Team 1 : 0 i „Haną“ z Kromieryża (która przyjechała, aby nauczyć drużynę polską gry w piłkę nożną) 4 : 0. W Bielsku jednak przegrywa Wisła z B, B. S. V. 2:3, z Czarnymi ze Lwowa wychodzi na remis 1:1, jak również dwukrotnie z Pogonią lwowską 1:1, natomiast pokonaną zostaje przez Cracovię 0:2. Na zaproszenie Wisły zjeżdża „Smichov” naówczas pierwsza praska drużyna, dnia 12. VI. do Krakowa i zwycięża Wisłę 1:4. Imię Wisły stało się Sławnem w tym że roku z powodu pokonania przez jej rezerwową drużynę bardzo silnej drużyny D. S. V. T ro p p au w Opawie, w której grali tacy gracze jak Locker (Anglik), Knoll, Eckhardt, Mały, Pollak, Lowenfeld. Zwycięstwo to zawdzięcza „Wisła” głównie doskonałemu wówczas bramkarzowi Rogalskiemu. W jesieni tegoż roku sprowadza Wisła do Krakowa znakomite drużyny czeskie jak Smichov 1:3, 1:6, Union Żiżkov 2:2, 0:2, a 6. XI. najsilniejszą drużynę na kontynencie mistrza Czech „Slavię” praską, z którą przegrywa na boisku pozlotowem grunwaldzkiem 3:10. Słynny Kosek, lewy łącznik Slavii, wyraził się wówczas iż „Wisła ma wielką przyszłość przed sobą, gdyż Slavii nie każdy klub może zrobić 3 bramki”. Rzeczywiście atak ówczesny Wisły : Adamski, Rutkowski II, Łuska, Ziemiański, Rutkowski I, grab wyśmienicie.

Z powodu bojkotu Czechów przez Austr. Związek Footb. czuła się Wisła Zmuszoną wystąpić w r. 1911 z takowego i przystąpiła w charakterze subzwiązku polskiego do Czeskiego S razu Footb., a tem samem pośrednio do Fify. Ten krok Wisły był pierwszym zawiązkiem i praprzyczyną utworzenia przez Wiedeń później samodzielnego galicyjskiego, a w następstwie małopolskiego i ogólnopolskiego związku piłki nożnej. Pozostanie na zawsze historyczną zasługą Wisły nawiązanie ścisłego kontaktu z bardzo wysoko pod względem gry footballowej stojącymi klubami czeskimi i korzyści, jakie z tego odniósł sport polski. Na wiosnę 1911 r. gości w Krakowie „Olimpia” z Pragi ze słynnym Prokopem 3:3, 2:4, znakomita „Sparta” praska z niezrównanym strzelcem Belką 1:5, 0:6 (Cracovia przegrała 1 :15 ), drugorzędna ale pięknie zgrana Slavoj 3:1, 0:4. — Niezapomniane pozostaną dnie 20. i 21 maja tegoż roku, w których Wisła zgotowała krakowskiej publiczności najwspanialszą biesiadę sportową, sprowadzając bawiącą wówczas w Pradze, w czasie swego tournee po Europie, znakomitą drużynę szkocką „Aberdeen”, stojącą na drugiem miejscu w I-szej lidze szkockiej, na dwa matche, wynik których 1 : 8. Dnia 14. i 15. czerwca gra Wisła z reprezentatywną drużyną Czeskiego Svazu Footbal. 1: 8 i 0 : 3 i ponownie ze Slavią praską 0:7._W ciągu niecałego roku miał Kraków dzięki Wiśle sposobność oglądania gier, jakich do dziś dnia więcej nie widzieliśmy. W lipcu 1911 r. widzi się Wisła zmuszoną, z powodu przymusowego bojkotu jej przez krajowe kluby, z powrotem przystąpić do Austr. Związku Footb., aby móc rozgrywać zawody z drużynami krajowemi. We wrześniu przegrywa ona z Floridsdorfem (Wiedeń) 1:4, z Czarnymi 0:1, a z Pogonią 1:1. W czasie turnieju T-wa Zabaw Ruchowych we Lwowie w trzechdniowych zawodach 13., 14. i 15. października bije Wisła Rewerę (Stanisławów 9 : 2, Lechię (Lwów) 4 : 0, Czarnych (Lwów) 3 :1 i zdobywa pierwsze miejsce oraz nagrodę przeznaczoną zwycięscy, jak również pierwszą nagrodę w dyskobolu. Dnia 29. X. przegrywa jednak z Cracovią 0 : 1. Nie ograniczając się do footballu, bierze udział w zawodach lekko-atletycznych Warszawskiego Koła Sportowego i zdobywa 11 pierwszych nagród.

W r. 1912. gra z Pogonią 1:0, z Czarnymi 1 :2 z B. B. S. V. 1:4, 1:2 i z Makkabi (Kraków) 6 : 1 W lipcu tegoż roku wyjeżdża na Pom orze i wygrywa w Gdańsku 2:1, a z reprezentacją Pomorza 2:1. W je sieni rozgrywa z O pawą 1 :0 , z Czarnymi 1 :1, z Cracovią 4 : 2 i 2 : 0. Rok 1913 rozpoczyna Wisła w marcu zawodami w Łodzi z Turystami 2 :2 i Ł. K. S. 4:2, oraz łódzkim team em 9:1, przegrywa w Opawie 3:4, bije Silesię opawską w Krakowie 10:0, Cracovię 2:1, a we Lwowie Pogoń 2 :1 i 2:0. — Na zaproszenie Hasku (Horwacki Akad. Sportovni Klub) wyjeżdża na Zielone Święta 11. i 12. maja do Zagrzebia, gdzie została bardzo serdecznie przyjętą. W pierwszym dniu wygrywa 4:1, w drugim przegrywa 0 :1 i zdobywa piękny puhar. Wyjazd ten pozostanie na długo w pamięci każdego Wiślaka. W jesieni tegoż roku przegrywa z Czarnymi 0:1, z Wackerem wiedeńskim 1:3, wygrywa dwukrotnie z reprezentacją Poznania i z Cracovią 1 : 0.

Na wiosnę 1914 r. otwiera Wisła swe boisko w Oleandrach zaopatrzone w piękne trybuny, matchem z Czarnymi bijąc ich 3 : 2, następnie wyjeżdża do Łodzi na trzydniowe zawody 6 : 2, 4:5, 1 : 1. W Krakowie bije „Preussen” z Wrocławia 9:0, w Zielone święta gra z D. S. V. Opawa 1:6, 2 : 1, a w walce o mistrzostw o Galicji przegrywa z Pogonią 2 : 0 i wygrywa rewanż we Lwowie 1 : 0, przegrywa z Cracovią 1 : 3, z Czarnymi wygrywa (Walkower) 5:0, ale z powodu wybuchu wojny działalność dalsza utknęła. Dopiero w r. 1918 podejmuje Wisła na nowo swoją pracę sportową zawodami z Cracovią 2 : 3 i 1:0. W r. 1919 rozpoczyna sezon matchem przeciw B. B. S. V. 4 : 2, z Pogonią 5 : 1, 2 : 2, 3:3, bije Cracovię 3:1, Czarnych 4 : 0, przegrywa poraź pierwszy z Makkabi 1 : 4, jak również z Repr. Łodzi 1 : 4. W Jesiennym sezonie rozgrywa turniej w Bielsku, bijąc Hakoah 3 : 1, B. B. S. V. 4 : 1, a w Krakowie zwyciężają Makkabi 3 : 0, przegrywa natomiast z Czarnymi 3 : 2 i z Cracovią 0:1. W r. 1920 zdobywa drugie miejsce w mistrzostwie krakowskiego okręgu po Cracovii, mając 7 punktów 1 bramek 13 : 5, wygranych matchów 2, nierozegranych 2 i osiągając następujące wyniki: z Cracovią 1 : 0, 1:4, z Makkabi 0:0, 0:1, z Jutrzenką 4:0, 7:0. Rezerwa Wisły zdobywa 2-gie miejsce w mistrzostwie okręgowem kl. B. Nadto gra z Czarnymi 1:1, 0:0, 4:0, z Wackerem 0 : 4 i z Cracovią t : 1.

W bieżącym roku (1921) zdobywa 3-cie miejsce w mistrzostwie K. Z. O. P. N. 5 punktów , stosunek bramek 9 : 16, wygrany match 1, nierozegrane 3, przegrane 2, wyniki z Cracovią 0:3, 0:5, z Makkabi  : 1 3 : 3, z Jutrzenką 3:3, 2 :1. Rezerwa zdobywa również, 3-cie miejsce w kl. B. Nadto gra z Pogonią 1 : 1, 1 : 2 i przegrywa ponownie dwukrotnie w Zielone święta z Pogonią we Lwowie 3:5, 0:2, wygrywa z warszawską Polonią 4 : 1, 2 : 0, z Ł. K. S. 2 : 2, 9 : 0, z Ujpesti przegrywa 0:4, z Czarnymi 2:1, 1:3, 1:4, z Wartą 3 : 0. Dnia 15. VIII. pokonuje T. T. C. z Budapesztu 3 : 0 i później Makkabi 1:0. Z początkiem września wyjeżdża do Rumunji, gdzie w przeciągu 9 dni rozgrywa 6 matchów, wygrywając wszystkie i uzyskując wynik ogólny 35 : 7 bramek, a po powrocie bije jeszcze Jutrzenkę 3 : 0. Z powodu wyjazdu Cracovii do Budapesztu, zostaje Wiśle poruczonem zadanie reprezentowania barw Krakowa w zawodach międzymiastowych Kraków Lwów, o puhar im. Żeleńskiego, dnia 2 bm. we Lwowie, z czego wywiązuje się Wisła znakomicie, uzyskując wynik nierozstrzygnięty 1 :1 .

Oto krótki zarys historyczny pożytecznej i pięknej działalności T. S. Wisły w ciągu 15-łecia.

Obecnie pracuje Wisła nad budową swego placu i nie ulega wątpliwości, że sezon następny ujrzy Wisłę na wysokim poziomie i w pracy produktywnej a zbawiennej dla dobra naszego sportu.

Równocześnie obchodzą pp. Cepurski (15-letni), Bujak i Szubert (12 letnie) jubileusze swej gry wiernej i poświęcającej w barwach swego klubu. Wszyscy trzej jubilaci znani są zaszczytnie jako niezmordowana trójka defenzywna Wisły, broniąca z największym zapałem honoru swej barwy, a niejednokrotnie i Krakowa. Tow. Sport. Wisła, Wydziałowi tegoż, I. Drużynie i jubilatom zasyła Redakcja Tygodnika Sportowego z okazji ich uroczystości najserdeczniejsze życzenia.Tygodnik Sportowy

ROK I. KRAKÓW DNIA 7. P A Ź D Z I E R N I K A 1921 ROKU. NR. 21.

Rozmaitości sportowe.

Uroczystość 15-letniego jubileuszu Wisły odbędzie się w dniach 8. i 9 go bm. z następującym programem : Sobota 8 X godz. 3 Va pop. match Czarni (Lwów) — Wisła na boisku Cracovii. O godz. 7 wiecz. w sali kasyna oficerskiego l) uroczyste powitanie delegatów Związków, Klubów Sportowych, oraz Prasy, 2) odczyt o działalności T S. „Wisła” w latach od 1906 — 1921, 3) uczczenie Jubilatów (3 czynnych członków). — Niedziela 9. X. godz. 9 rano nabożeństwo w kościele 0 0 . Kapucynów. Godz. 10 ta przedpoł. wyścigi kolarskie na torze, godz. 11-ta przedpoł. match Cracovia II. — Wisła II., godz. 3 7 j pop. match Cracovia I. — Wisła I. na boisku Cracovii. O godz. 7-mej wiecz. w sali kasyna oficerskiego wspólna kolacja. O godz. 10 tej wieczór raut z tańcami tamże:


Tygodnik Sportowy


ROK I. KRAKÓW DNIA 14. P A Ź D Z I E R N I K A 1921 ROKU. NR. 22

15-letni jubileusz Wisły.

Ubiegła sobota i niedziela stała pod znakiem uroczystości jubileuszowej T. S. Wisła. Nie uważamy tego za przypadek, ale za bardzo roztropny i taktyczny krok ze strony Wisły, iż dla uczczenia swego jubileuszu zorganizowała rozgrywki z najstarszą drużyną footbalową w Polsce I. L. K. P. N. „Czarni” ze Lwowa, oraz z najsilniejszą drużyną, mistrzem Polski „Cracovią“. Komparacja poziomu Wisły ze seniorem oraz mistrzem footbalu polskiego wypadła dla Wisły nadzwyczaj zaszczytnie i jest dowodem, iż mimo braku własnego placu oraz fachowego trenera i olbrzymich przeszkód organizacyjnych i technicznych, praca i rozwój Wisły zasługują na zupełne uznanie całej społeczności sportowej. Horoskopy przyszłościowe na własnym budującem się placu Wisły są zatem znakomite i przepowiadają temuż klubowi oraz krakowskiemu sportowi piękne i wielkie nadzieje.

8. X. Czarni (L w ó w ) — Wisła 0 : 3 (0:3)

Przed rozpoczęciem zawodów składa delegat i kapitan klubu Czarnych życzenia jubilatowi i wręcza na ręce kapitana Wisły Danza piękny pamiątkowy proporzec. Obie drużyny występują z rezerwowymi graczami.

...Uroczyste powitanie delegatów związków i klubów sportowych oraz prasy, odbyte tego samego dnia w sali kasyna oficerskiego, zgromadziło liczne reprezentacje i delegacje sportowe, które powitał na wstępie prezes Wisły kap. Szkolnikowski, poczem życzenia jubilatowi złożyli pp. Dr Cetnarowski (P. Z. P. N.), Dębiński (Cracovia), Kowalski (K. Z. O. P. N ), inż. Rosenstock (koli. sędziów i Przegląd sport), Szumski (A. Z. S.), Dr Leser (Tygodnik Sportowy), Sas (Makkabi), Dr Gleisner (Jutrzenka), Rudnicki (Związek kolarski i K. K. C. M-), Stapiński (Sekcja kolarska Cracovii) i delegat prasy pomorskiej. Następnie wygłosił odczyt o działalności Wisły za czas od r. 1906 do 1921 p. Orzelski, poczem nastąpiło uczczenie jubilatów przez wręczenie im pierścieni pamiątkowych jubileuszowych.

Tygodnik Sportowy


ROK I. KRAKÓW DNIA 14. P A Ź D Z IE R N IK A 1921 ROKU. NR. 22

Niedziela, dnia 9 października 1921 r.

Po odbytem w kościele 0 0 . Kapucynów nabożeństwie, odbyły się o godz. 10 przedpoł. na torze Cracovii wyścigi kolarskie, które przy bardzo licznie zgromadzonej publiczności, dały następujące wyniki: …

Wisła II. — Cracovia II. 2 : 2 (2 :1)...

Zawody w piłkę koszykową drużyn żeńskich Sokoła. — Białe — Czarne 9 : 1 (5 :0 ) . …Tygodnik Sportowy


ROK I. KRAKÓW DNIA 14. P A Ź D Z IE R N IK A 1921 ROKU. NR. 22

Wisła — Cracovia (1-0).

Przed rozpoczęciem zawodów złożyli kierownik sekcji footballowej Cracovii p. Dembiński, oraz kapitan Cracovii p. Synowiec drużynie Wisły, oraz jubilatom życzenia...


Wieczorem dnia tego zebrały się wszystkie uczestniczące drużyny, reprezentacje klubów i tow. sportowych oraz zaproszeni goście na bankiecie w sali kasyna oficerskiego, gdzie wznosili toasty Dr Cetnarowski, Dr Leser, Orzelski, Dr Gleisner, oraz delegat warsz. Polonii, poczem odbył się raut.

Ilustrowany Tygodnik Sportowy

Nr. 13. Poniedziałek 17 października 1921. Rok 1

KRAKÓW.

15 letni jubileusz T. S. „Wisła" w Krakowie.

Sympatyczny Klub Krakowski „Wisła", który powstał w 1906 roku i jest najstarszym klubem piłki nożnej w Krakowie, obchodził dnia 8 i 9 października 15 letni jubileusz istnienia. Na jubileusz rozegrane zostały zawody między „Czarnymi" ze Lwowa i Wisłą, między „Wisłą” a „Cracovia“ , oraz wyścigi kolarskie.

„Wisła " — „Czarni" (L w ó w ) 3 :0

„Wisła" — „Cracovia“ 1 :1

Sympatycznemu klubowi T. S. „Wisła" składa redakcja Ilustr. Tyg. Sport, życzenia dalszego pomyślnego rozwoju. „

Zobacz też