Rada Przyjaciół Wisły

Z Historia Wisły

21 marca 2006 roku powstała Społeczna Rada Przyjaciół Piłki Nożnej Wisły Kraków. Jej podstawowym celem jest wspieranie działań Wisły Kraków SA w zakresie pozyskiwania sympatyków klubu, dbanie o wizerunek klubu oraz doradzanie zarządowi spółki.

Skład Rady:

 • Zbigniew Preissner - kompozytor
 • Andrzej Sikorowski - muzyk, artysta zespołu Pod Budą
 • Jerzy Fedorowicz - aktor, poseł R.P.
 • Leszek Piskorz - aktor
 • ks. biskup Józef Guzdek - wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej
 • ks. płk. Tadeusz Skrzyniarz - kapelan wojskowy
 • ks. inf. Bronisław Fidelus - archiprezbiter Bazyliki Mariackiej
 • prof. Andrzej Gaberle - kierownik Katedry Kryminologii Wydziału Prawa UJ
 • prof. Jacek J. Pietrzyk - dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ
 • dr hab. Piotr Podolec - z-ca kierownika Kliniki Chorób Serca i Naczyń Collegium Medicum UJ
 • prof. Jerzy Sadowski - kierownik Kliniki Chirurgii Serca i Transplantologii Collegium Medicum UJ
 • gen. broni Mieczysław Bieniek - dowódca II Korpusu Zmechanizowanego WP
 • prof. Józef Lipiec - przewodniczący Małopolskiej Rady Olimpijskiej
 • Tadeusz Czerwiński - przewodniczący Wydziału Zagranicznego PZPN, były prezes zarządu Wisła Kraków SSA
 • Jerzy Adamik - były Wojewoda Małopolski
 • Witold Śmiałek - Wicemarszałek Małopolski
 • Bogusław Nowak - dyrektor Oddziału TVP S.A. w Krakowie
 • Jerzy Meysztowicz - przedsiębiorca

Przewodniczącym Rady został wybrany Jerzy Adamik, jego zastępcami będą: Tadeusz Czerwiński i Witold Śmiałek. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Radą w imieniu Wisła Kraków SA ma być prezes zarządu spółki.

- Rada reprezentuje artystów, naukowców, postaci krakowskiego życia publicznego, którzy zadeklarowali gotowość podejmowania działań na rzecz naszego klubu. Postaramy się wspólnie podejmować inicjatywy na rzecz promocji klubu, zasad fair play, zwalczania negatywnych zjawisk wokół piłkarskich stadionów - mówi Jerzy Jurczynski, rzecznik prasowy naszego klubu.

Źródło: wisla.krakow.pl