Statystyki 1925 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

Wersja z dnia 13:24, 14 gru 2019; PawelP (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja (różn) | Następna wersja → (różn)
poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mecze towarzyskie międzynarodowe, Mecze towarzyskie z rywalami krajowymi,
Turnieje, Rezerwy, Juniorzy
Kadra Statystyki Spis Sezonów


Spis treści

Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 1 (20 marca)

Komunikat nr. 41. Wydziału Gier i Dyscypliny PZPN

7) Skreśla się gracza Mieczysława Wiśniewskiego T. S. Wisła Kraków, jako trenera K. S. Wawel Kraków.

8) Karze się grzywną po 50 zł, za nie wykonanie § 25 postanowień P. Z. P. N. następujące kluby: T. S. Wisła (brak potwierdzenia Z. O. P. N.).Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 3 (22 kwietnia)

Przyjęto w poczet graczy P. Z. P. N. Marzec 1925 r

Bondal Marjan, T. S. Wisła Kraków, 20.

Wykreśleni zastali w marcu ,1925 r.: Hołubowicz Karol, T. S. Wisła w Krakowie, z 8.

Zwolnieni zostali w marcu 1925 r.:

Mielniczek Mieczysław. T. S. Wisła w Krakowie, z 9

Zmiany w przynależności klubowej graczy, którzy od swych towarzystw, do których ostatnio należeli, otrzymali zwolnienie.

Marzec 1925 r.:

Buś Józef, T. S. Wisła Kraków, 12.

Kułeszir Józef, T. S. Wisła. Kraków, 9.

Kurka Jan, T. S. Wisła Kraków, 9.

Lasek Władysław, T. S. Wisła Kraków, 25.

Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 4 (6 maja)

Komunikaty Wydziału Gier i Dyscypliny.

L. 2.

1) Zweryfikowano zawody o mistrzostwo Polski: Wisła — Ł: K. S. w Łodzi 29-go marca b. r. 3 :0 valk over za wstawienie nieuprawnionego gracza Janczyka Romana. Warta — T. K. S. 4: 2 w Poznaniu 29 marca: Wisła — Amatorski K. S. 3 :0 valk over w Katowicach 5/1V; Polonia Warta 3 : 2 w Warszawie 5/IV; Wisła — Amatorski K. S. 3 : 0 valk over w Krakowie 19 TV; Warta — Polonia 3 :1 w Poznaniu 19/IV.

3) Odrzucono protest Amatorskiego K. S. przeciwko zawodom Wisła — Amatorski K. S. w Krakowie, gdyż powód protestu wstawienie Reymana II przez Wisłę jest bezpodstawny, gdyż gracz ten jest uprawniony do brania udziału w zawodach o mistrzostwo Polski

Zmiany w przy należność i klubowej graczy, którzy od swych towarzystw, do których ostatnio należeli, otrzymali zwolnienie.

Ostrowski Tadeusz, T. S. Wisła Kraków, 9.

Perc Władysław, T. S. Wisła Kraków, 12.

Reyman Jan. T. S. Wisła Kraków, 25 Zacharewicz Stanisław, T. S. Wisła Kraków. 20.

WYKREŚLENI:

Bisanz Karol, T. S. Wisła, Kraików, 27 IV


Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 5 (21 maja)

Przyjęto w poczet graczy P. Z. P. N. Ferdhus Stanisław TS. Wisła, Kraków 16 kwietnia. Jakóbek Wiktor TS. Wisła, Kraków 11 kwietnia.

Jaśko Mieczysław TS. Wisła, Kraków 1 kwietnia Studziński Augustyn TS. Wisła, Kraków 16 kwietnia.

Szumilas Mieczysław TS. Wisła, Kraków 1 kwietnia.

Tucharz Jan TS. Wisła, Kraków 1 kwietnia.


ZMIANY W PRZYNALEŻNOŚCI KLUB. GRACZY, którzy od swych towarzystw, do których ostatnio należeli, otrzymali zwolnienie.

Burek Władysław TS. Wisła, Kraków 22 kwietnia.Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 6 (13 czerwca)

Komunikaty Wydziału Gier i Dyscypliny. L. 7.

1) Odrzucono protest Ł. K. S. odnośnie do weryfikacji zawodów z Wisłą 29 III. w Łodzi, oraz z Amatorskim K. S. 26 IV. w Łodzi; z powodu niezastosowania się przez Ł. K. S. do § 25 postanowień P. Z. P. N., t. j. przesłania do dni 3 przed zawodami potwierdzonego przez Ł. Z.

O. P. N. spisu uprawnionych do brania udziału w zawodach o mistrzostwo Polski graczy, pomimo, iż o brzmieniu tego paragrafu powiadomionym był dokładnie Ł. K. S., gdyż kom unikatem tut. wydziału 1. 41, karanym został tenże grzywną w kwocie 50 zł. właśnie za nienadesłanie potwierdzonego przez Ł. Z. O. P. N. spisu uprawnionych graczy do brania udziału w zawodach o mistrzostwo Polski.

2) Zweryfikowano zawody o mistrzostwo Polski Wisła — Ł. K. S. 10 V. w Krakowie 3:0 za wstawienie przez Ł. K. S. nieuprawnionego gracza Janczyka.

5) Ukarano dwu miesięczną dyskwalifikacją za podwójne zgłoszenie graczy: Stanisław Grzesiak (Wisła Kraków)

Przyjęto w poczet graczy P. Z. P. N.

Balcerski Antoni TS Wisła, Kraków 29 kwietnia.

Czech Tadeusz TS Wisła, Kraków 27 kwietnia.

Dańczak Michał TS Wisła. Kraków 29 kwietnia.

Habzda Stanisław TS Wisła. Kraków 25 maja.

Majcherczyk Marjan TS Wisła. Kraków 15 maja.

Ziemiański Stanisław TS Wisła. Kraków 25 maja .


Komunikat Wydziału Gier i Dyscypliny L. 9.

1) W związku z przyjęciem przez Zarząd PZPN.

protestu Ł. K. S. przeciwko weryfikacji zawodów, naznacza się, wobec posiadanej równej ilości punktów przez Ł. K. S. i Wisłę, trzecią rozgrywkę we Lwowie dnia U bm. o. godz. 5.30 na boisku L. K.

S. Czarni pomiędzy Ł. K. S. a Wisłą. Gospodarzem zawodów jest Lwów. Z. O. P. N.

2) W związku z powyższym zmienia się weryfikację zawodów Wisła—Ł. K. S. 10. 5. w Krakowie 3:0 valkower (Kom. 7, m . 2) a weryfikuje się je jako 3:1 dla Wisły.

ZMIANY W PRZYNALEŻNOŚCI KLUB. GRACZY, którzy od swych towarzystw, do których ostatnio należeli, otrzymali zwolnienie.

Niemczyk Franciszek. TS. Wisła, Kraków, 11 kwietnia.

Pychowski Aleksander, TS. Wisła, Kraków 29 kwietnia.Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 7 (4 lipca)

Przyjęto w poczet graczy P. Z. P. N.

Kolak Kamil, TS. Wisła, Kraków 29 kwietnia.

Kudzia Rudolf, TS. Wisła, Kraków 30 kwietnia Skowronek Wacław, TS. Wisła, Kraków 30 kwietnia

ZMIANY W PRZYNALEŻNOŚCI KLUB. GRACZY, którzy od swych towarzystw, do których ostatnio należeli, otrzymali zwolnienie.

Parafiński Józef, TS. Wisła, Kraków 23 kwietnia.Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 10 (22 sierpnia)

Przyjęto w poczet graczy P. Z. P. N.

Krupa Józef TS Wisła, Kraków, 29 czerwca.

Majka Józef, TS Wisła, Kraków, 15 lipca.

Woliński Bolesław, TS Wisła, Kraków, 14 lipca.

ZMIANY W PRZYNALEŻNOŚCI KLUB. GRACZY, którzy od swych towarzystw, do których ostatnio należeli, otrzymali zwolnienie.

Kramer Gustaw, TS Wisła, Kraków, 16 lipca.

Rohlich Franciszek, TS Wisła, Kraków, 2 czerwca.
Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 11 (21 września)

ZWOLNIENI: Stachnik Jan, Wisła, Kraków, 1 sierpnia.

Malik Tadeusz, TS Wisła. Kraków, 4 sierpnia.


WYKREŚLENI: Buczek Józef, TS Wisła, Kraków, 4 sierpnia.

Ostrowski Mikołaj, TS Wisła, Krakowi, 10 sierpnia.

Szczurek Józef, TS Wisła, Kraików, 10 sierpnia, Szumilas Mieczysław, TS Wisła, Kraków, 27 lipca.


Komunikat Oficjalny Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 1925, nr 14 (18 grudnia)

ZWOLNIENI: Kogut Adam, TS Wisła, Kraków, 15 listopada.