Wilhelm Śliwiński

Z Historia Wisły

Inżynier Wilhelm Śliwiński zasiadał w Zarządzie TS w 1921 roku. Od 27 listopada 1921 roku do 1922 roku pełnił funkcję prezesa Wisły. Po przeniesieniu do Lwowa został wybrany prezesem tamtejszej Pogoni.

Wątpliwość - do wyjaśnienia:

Śliwiński Wilhelm Jaromir (15 VII 1892) - kpt. art. Czy to ta sama postać??

Doniesienia prasowe

Sprostowanie

Wiadomości Sportowe


Nr 18. Kraków, poniedziałek 10 lipca 1922. Rok I.Sprostowanie. Odnośnie do artykułu pana St. Ziemiańskiego z Nr 16 w artykule „Pereat mundus, fiat stulticia” p. Śliwiński oświadcza, że n i g d y n i e b y ł i n i e b ę d z i e z w o l e n n i k i e m K.S. Cracovii. Zarząd Tow. Sport. Wisła, aby uniknąć nieporozumień wyjaśnia, iż p. St. Ziemiański członkiem T. S. Wisła nie jest, a karta zgłoszenia jego w katastrze figuruje zapewne wskutek niedopatrzenia sekretarza. W tej sprawie zwraca się równocześnie do sekretarjatu P. Z. P. N., a inne pisma sportowe prosimy o łaskawe przedrukowanie niniejszego.

Galeria