2004 Kalendarium Budowy

Z Historia Wisły

Wersja z dnia 15:40, 27 cze 2010; Gordian (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja (różn) | Następna wersja → (różn)
Podział na lata
<< Powrót 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Pierwszy rok prac:

Spis treści

Marzec

17 bm. Odbyło się spotkanie "na szczycie" dotyczące przebudowy stadionu. Udział w nim wzięli: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, komendant wojewódzki Andrzej Woźniak (dotychczasowy zarządca terenu przy ul. Reymonta), prezes TS Wisła Ludwik Miętta-Mikołajewicz oraz prezes Wisły SSA Tadeusz Czerwiński, a także wojewoda Jerzy Adamik, u którego całe zebranie się obyło. Dzięki porozumieniu możliwa stała się komunalizacja terenów przy ulicy Reymonta. Miało to również umożliwić przekazanie przez miasto 21 mln zł, a także kolejnych 75 mln od Unii Europejskiej.

24 bm. Zarząd Towarzystwa Sportowego Wisła zaakceptował wszystkie ustalenia z zebrania które odbyło się tydzień wcześniej u Jerzego Adamika. był to kolejny, już ostatni, krok do komunalizacji stadionu.

29 bm. Stacja TVN24 podała, że grunty pod stadionem Wisły zostały skomunalizowane, a w sierpniu rozpocznie się budowa. Nie wiadomo jak taka informacja się w telewizji znalazła. Po kilku dniach okazało się, że była to wiadomość przedwczesna.

Maj

4 bm. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, komendant wojewódzki Andrzej Woźniak (dotychczasowy zarządca terenu przy ul. Reymonta), prezes TS Wisła Ludwik Miętta-Mikołajewicz, prezes Wisły SSA Tadeusz Czerwiński oraz wojewoda Jerzy Adamik podpisali umowę notarialną. Na jej podstawie zostanie skomunalizowany teren. Po podpisaniu prezydent Jacek Majchrowski powiedział: "Dzięki dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron, co umożliwiło podpisanie umowę, usunięte zostały przeszkody prawne do rozpoczęcia komunalizacji tych terenów. Jeszcze w tym miesiącu miasto stanie się właścicielem terenów, na których stoi stadion. To umożliwi przekazanie z budżetu miasta środków na modernizacje tego obiektu. Nie ma więc już żadnych przeszkód formalnych, aby Kraków wzbogacił się wreszcie o nowoczesny stadion, odpowiadający wszystkim wymogom UEFA". Tadeusz Czerwiński natomiast dodał: "Nowy stadion pomieści dwadzieścia dwa tysiące widzów i będzie kopią obiektu Bayeru Leverkusen. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się w sierpniu tego roku, a zakończone zostaną po dwóch latach. W czasie modernizacji będziemy rozgrywać mecze ligowe nadal na obiekcie przy ulicy Reymonta. A jeśli zakwalifikujemy się w tym sezonie do Ligi Mistrzów, to będziemy musieli jednak grać na Stadionie Śląskim. Za dwa lata, na otwarcie nowego stadionu, chcielibyśmy zagrać mecz towarzyski z Realem Madryt".

20 bm. Jak donosi Gazeta Wyborcza prezydent Jacek Majchrowski złożył u wojewody małopolskiego Jerzego Adamika wniosek o komunalizację gruntów przylegający do ulicy Reymonta.

27 bm. Wniosek o komunalizację terenu, złożony 20 maja przez prezydenta Majchrowskiego, został zaakceptowany.

"Prezydent Miasta Krakowa wystąpił 20 maja br. z wnioskiem o przekazanie, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, nieruchomości położonej w Krakowie, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki:

- 180/5 o pow. 9,0497 ha, jedn. ewid. Krowodrza obr. 12, obj. Kw Nr 132228, na której znajduje się stadion "WISŁY"

- 208/7 o pow. 0,4958 ha, jedn. ewid. Krowodrza obr. 12, obj. Kw Nr 140011, na której znajduje się parking.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Zespół ds. Komunalizacji przychylił się do wniosku Gminy Kraków, w związku z czym niezwłocznie zostanie opracowany projekt decyzji administracyjnej o przekazaniu na własność Gminy nieruchomości, na której znajduje się stadion "Wisły" oraz nieruchomości, na której znajduje się parking. Projekt decyzji zostanie przedłożony do podpisu Wojewody. Decyzja ta stanie się ostateczna po upływie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Gminę Kraków i Prezydenta Miasta Krakowa. Będzie ona stanowić podstawę wpisu własności nieruchomości nią objętej na rzecz Gminy Kraków w księdze wieczystej."

Źródło: Oddział Prasowy Wojewody Małopolskiego

Czerwiec

3 bm. Tereny pod stadionem Wisły zostały skomunalizowane. Decyzję tą przekazał na ręce prezydenta miasta, wojewoda Jerzy Adamik w południe na murawie stadionu Wisły. Prócz uczestników marcowych obrad, na murawie zjawili się także trener Henryk Kasperczak, wiceprezes Bogdan Basałaj i dyrektor stadionu Marek Gorączko.


"Myślę, że jest to milowy krok do zrealizowania inwestycji, na którą czeka cały Kraków. Życzę powodzenia w realizowaniu tego zadania. Do działania dopingowała nas krakowska publiczność, która przychodzi na ten stadion, oraz znakomite wyniki piłkarzy" Jerzy Adamik


"Z wielką satysfakcją przyjmuję tą decyzję, bo jest to realizacją tego o co wspólnie walczyliśmy od roku. Słowo ciałem się stało i teraz, gdy tylko otrzymamy od Wisły wymagane dokumenty tzn. pozwolenie na budowę i projekt stadionu, przystępujemy do realizacji. Po otrzymaniu dokumentów jestem przygotowany do ogłoszenia przetargu na budowę stadionu." Jacek Majchrowski


"Jest to wielka chwila dla Wisły Kraków, dla miasta Kraków, rzeszy kibiców w całej Polsce i nie tylko. Chciałem zapewnić pana prezydenta i pana wojewodę, że wszystkie dokumenty zostały już przekazane celem ogłoszenia przetargu." Tadeusz Czerwiński


"Teraz idea, którą podjęliśmy w 1993 roku, gdy przystąpiliśmy do budowy trybun A i B, może doczekać się realizacji. Jestem przekonany, że te działania, które podjął wojewoda, pan prezydent zrealizuje do końca." Ludwik Miętta-Mikołajewicz


"Ten stadion jest potrzebny dla naszych wiernych kibiców. Gdybyśmy w tym dobrym dla nas okresie, mieli piękny stadion, jestem pewny, że na trybuny przychodziłoby bardzo dużo widzów. Dla przyszłości tak dużego i pięknego miasta jak Kraków, budowa stadionu na najwyższym poziomie, jest bardzo ważna. Dzisiejsza decyzja daje nam dużo satysfakcji i chciałbym podziękować wszystkim inicjatorom." Henryk Kasperczak

18 bm. Projekt przebudowy stadionu został zatwierdzony przez PZPN. Związek nie znalazł w nim żadnych uchybień. Przedstawiciele Wisły zademonstrowali projekt na 21.920 miejsc z zaznaczeniem, że pojemność stadiony może zostać zwiększona do 30.000.

22 bm. Na stadionie Wisły pojawiły się koparki. Rozpoczęła się budowa małej (1.030 miejsc), krytej trybunki za jedną z bramek. Czas budowy przewidziany został na około trzy tygodnie.

Lipiec

1 bm. Trwają prace przy budowie małej trybunki za bramką. Skręcona została około 1/6 trybuny.

20 bm. W krakowskim magistracie odbyło się posiedzenie. Uchwalono na nim że przetarg na rozpoczęcie budowy trybuny od ulicy 3. Maja zostanie ogłoszony do końca lipca. Rozpoczęcie prac natomiast przesunięto na połowę października.

Sierpień

5 bm. Ogłoszono przetarg na budowę trybuny za bramką. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i było skierowane do wszystkich krajów Unii. Podstawowym kryterium miała być najniższa cena, natomiast data realizacji to marzec 2006. Wnioski można było składać do 21 wrześnie 2004.

18 bm. Prezes Tadeusz Czerwiński podał kwotę za jaką ma powstać obiekt. "Wiem, że operowano hasłem, że budowa stadionu będzie kosztować 42 mln zł, ale to była mrzonka. Tak naprawdę inwestycja pochłonie ok. 92-100 mln zł, przecież musimy iść z duchem czasu i stworzyć 30-tysięczną arenę. Tak, to będzie piękna arena". Tak cytowała Czerwińskiego Gazeta Wyborcza.

Wrzesień

22 bm. Termin przyjmowania ofert w sprawie przetargu na budowę południowej trybuny stadionu Wisły minie 28. września. Taką informacje podał Zarząd Dróg i Komunikacji.

28 bm. O godzinie 11:00 zostały otwarte oferty dotyczące przetargu. Do rywalizacji stanęło sześć firm. Decydującym czynnikiem była najniższa cena (90%).


Firmy, które złożyły swoje oferty:
L.p. Firma: Cena oferty: Termin wykonania: Okres gwarancji:
1. Skanska 40.211.705,46 31.03.2006 10 lat
2. Hochtief 40.623.243,00 31.03.2006 10 lat/5 lat
3. Warbud 36.679.841,00 31.03.2006 5 lat
4. Budimex Dromex 34.887.582,22 31.03.2006 10 lat
5. Konsorcjum Budostal 2
Chemobudowa Mostostal Zabrze
46.959.752,00 31.03.2006 10 lat
6. Mitex 38.991.925,14 31.03.2006 10 lat

Październik

4 bm. Potwierdzono nieoficjalną wiadomość z 1 października. Wykonawcą trybuny została firma Budimex-Dromex, która złożyła najtańsza ofertę. Informację podał Zarząd Dróg i Komunikacji.

15 bm. Firma Budimex-Dromex odwiedza Stadion Wisły. Na spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele klubu oraz policja.

19 bm. Nastąpiło podpisanie umowy między dyrektorem oddziału południowego firmy Budimex - Dromex Alojzym Malczakiem i Jackiem Majchrowskim. Umowa umożliwia rozpoczęcie prac. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta. Uczestniczyli w niej (prócz wspomnianej dwójki): przedstawiciele Wisły Kraków SSA (Tadeusz Czerwiński i Hubert Praski), TS Wisła (Ludwik Miętta-Mikołajewicz) oraz wojewoda Jerzy Adamik. Pierwszy przetarg tym samym został sfinalizowany.

22 bm. Symboliczny początek budowy. Maciej Żurawski wraz z prezydentem Jackiem Majchrowskim wbił łopatę na znak rozpoczęcia budowy trybuny południowej. Uroczystości towarzyszył podniosły nastrój. Uczestniczyli w niej także wszyscy piłkarze Wisły oraz trener Henryk Kasperczak.

Pierwszy wystąpił prezydent: "Dzisiaj zamykamy etap przygotowawczy prac nad budową stadionu Wisły. Trwał on dosyć długo. Wszelkie sprawy związane z własnością, nieuregulowaną sytuacją tych gruntów spowodowały to, że nie mogliśmy wcześniej rozpocząć budowy. W tej chwili mamy to wszystko za sobą i dziś wchodzimy w nowy etap - etap realizacji. Sądzę, że ten etap zostanie stosunkowo szybko zakończony, a jego efekt będzie na miarę XXI wieku."

Później głos zabrał prezes Wisły Kraków S.S.A., Tadeusz Czerwiński: "Jesteśmy bardzo szczęśliwi, gdyż ziściły się marzenia tysięcy krakowian. Cieszę się, że właśnie tutaj, na Wiśle będzie stał nowy stadion."

Najbardziej przeżywał spotkanie prezes TS Wisła Ludwik Miętta-Mikołajewicz: "Kiedy w 1996 z panem inżynierem Obtułowiczem i panem Jakubowskim rozpoczynaliśmy budowę trybun A i B, które zakryły pamiętne "oczodoły" straszące sympatyków Wisły przez wiele lat, marzyliśmy by można było tą budowę kontynuować, by stadion był na miarę oczekiwań piłkarzy i sympatyków Wisły. Okazuje się, że gdy się mocno chce, to marzenia można zrealizować. Dzisiaj wbijając łopatę pod pierwszą trybunę zamykającą stadion od strony południowej, jestem przekonany że robimy dużą rzecz dla Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa."

Listopad

2 bm. Od godziny 7:00 na stadion zaczął wjeżdżać ciężki sprzęt. Pierwsze Wykopki rozpoczęto już godzinę później.

18 bm. Na placu budowy trybuny południowej pojawiły się urządzenia wiercące, którymi zostaną wykonane otwory potrzebne przy konstrukcji fundamentów.


Galeria: Listopad


02.11.2004
fot.: Peo

15.11.2004
fot.: Łukasz Libuszewski

27.11.2004
fot.: Łukasz Libuszewski

27.11.2004
fot.: Łukasz Libuszewski

Fotografie ze strony: http://www.stadionwisly.info

Grudzień

16 bm. Rozpoczęto burzenie tzw. "bramy brandenburskiej" od strony ulicy 3. Maja.


Galeria: Grudzień


04.12.2004
fot.: Krzysztof Porębski

20.12.2004
fot.: Łukasz Libuszewski

30.12.2004
fot.: Łukasz Libuszewski

30.12.2004
fot.: Łukasz Libuszewski

Fotografie ze strony: http://www.stadionwisly.info


Podział na lata
<< Powrót 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010