Kadra Wisły 1995/1996 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

Kwieceń 1996 Kliknij po opis
Kwieceń 1996
Kliknij po opis
[Foto: S. Paździora]

[Foto: S. Paździora]
1995[Foto: S. Paździora]
1995
[Foto: S. Paździora]
Wiosna 1996[Foto: S. Paździora]
Wiosna 1996
[Foto: S. Paździora]
Zdjęcie kadry z kalendarza wydanego na 1996 r.
Zdjęcie kadry z kalendarza wydanego na 1996 r.


<< Powrót Inne Kadry >>