Zarząd 1920

Z Historia Wisły

Od 14 listopada 1919

14 listopada 1919 roku odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonuje wyboru nowych władz klubowych.

Grafika:Prezes.png‎
kpt. Józef Szkolnikowski
Grafika:Skład zarządu.png
prof. Andrzej Lohn, Marian Kopeć, Stanisław Adamski, Kazimierz Bukowski, Stanisław Ziemiański
Grafika:Komisja rewizyjna.png
Artur Olejak, Wilhelm Cepurski, Marian Zajdzikowski

Na podstawie księgi wydanej z okazji jubileuszu 30-lecia klubu:

Grafika:Prezes.png‎
kpt. Józef Szkolnikowski
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Prof. Andrzej Lohn
Grafika:II Wiceprezes.png‎
vacat
Grafika:Sekretarz.png‎
Marian Kopeć
Grafika:Skarbnik.png‎
Kazimierz Bukowski
Grafika:Gospodarze.png‎
Stanisław Adamski
Grafika:Kapitan I drużyny.png‎
Wilhelm Cepurski
Grafika:Skład zarządu.png
Stanisław Ziemiański, Stefan Paszucha, Dr Jan Weyssenhoff, Aleksander Ameisen, Ludwik Kaliciński
Grafika:Komisja rewizyjna.png
Wilhelm Cepurski, Artur Olejak, Marian Zajdzikowski

Protokoły z posiedzeń Zarządu TS Wisła


Porządek dzienny:
1) Wybór prezydium.
2) Sprawa boiska.

Wnioski i interpelacje.

Prezes otwiera posiedzenie i przystępuje do wyborów które dały wynik. Zastępcą Prezesa wybrano Prof. Lohna.

Sekretarzem Maryana Kopecia.

Skarbnikiem Kazimierza Bukowskiego.

Prezes składa sprawozdanie co do boiska, a mianowicie oświadcza, że obecnie magistrat nie jest w możności oddać plac na stałe gdyż plany regulacyi wylotu ulicy Wolskiej nie są jeszcze gotowe, zatem należy się starać o wydzierżawienie powyższego placu pod boisko.-

Na wniosek p. Adamskiego uchwalono zakooptować pp. Aleksandra Ameisena, oraz Dra Jana Weyssenhoffa do zarządu i o tem ich powiadomiono.

Na tem posiedzenie zamknięto.-

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]


<< Powrót Inne Zarządy >>