1941.09.21 Zwierzyniecki Kraków - Wisła Kraków 0:7

Z Historia Wisły

1941.09.21, Turniej jubileuszowy, Kraków, Stadion Juvenii, 16:30, niedziela
Zwierzyniecki Kraków 0:7 (3:0) Wisła Kraków
widzów:
sędzia:
Bramki
2x Mieczysław Gracz
2x Kazimierz Obtułowicz
2x Artur Woźniak
Władysław Giergiel
Zwierzyniecki Kraków
2-3-5
Karol Majcher
Wł. Gorycki
K. Panek
M. Ostrowski
A. Konopek
M. Baran
Marian Glixelli
St. Lasek
E. Piegłowski
J. Konopek
Wł. Kopczyński
J. Rutkowski
St. Kmiecik

trener:
Wisła Kraków
2-3-5
Jerzy Jurowicz
Jan Wójcicki
Mieczysław Rupa
Tadeusz Waśko
Tadeusz Legutko
Józef Worytkiewicz
Tadeusz Kozłowski I
Kazimierz Obtułowicz
Artur Woźniak
Mieczysław Gracz
Władysław Giergiel grafika: Zmiana.PNG (Józef Adamek)trener:
W drużynie Zwierzynieckiego nie odnotowano zmian. W Wiśle na zdjęciu rozpoznany Cisowski i Rupa, a brak Kozłowskiego...

O Wiśle Kraków czytaj także w oficjalnym serwisie Przeglądu Sportowego - przegladsportowy.pl

Relacje

"W niedzielę dnia 21 września odbyła się główna uroczystość jubileuszowa. „Została zapoczątkowana nabożeństwem w kościele SS. Norbertanek na Zwierzyńcu, skąd uczestnicy tłumnie przeszli wałami Rudawy do Parku Sportowego „Juvenia", gdzie na boisku tenisowym odbyła się skromna uroczystość jubileuszowa." Jubileuszowe przemówienie do niemal tysięcznej rzeszy publiczności wygłosił Roman Bober, kapitan wojsk polskich. Byl on najstarszym stażem,w okresie okupacji, działaczem TS „Wisła", gdyż był członkiem Towarzystwa już w okresie przed pierwszą wojną światową. Od chwili powrotu do Krakowa w roku 1933 z Nowego Sącza, gdzie po zakończeniu pierwszej wojny światowej pełnił służbę wojskową w I Pułku Strzelców Podhalańskich, brał czynny udział w działalności Towarzystwa. W okresie okupacji, po aresztowaniu przez gestapo dr. Tadeusza Orzelskiego w roku 1941, był uważany przez działaczy i zawodników TS „Wisła" za nieoficjalnego prezesa Towarzystwa.

Przemówienie swoje zakończył wezwaniem obecnych do „uczczenia pamięci sportowców, którzy oddali życie w walce z hitlerowskim barbarzyńcą", a w tym czasie tuż obok Parku Sportowego „Juvenia" odbywały się ćwiczenia trzech kompanii oddziałów SA. Dlatego wydawało się początkowo, że dalsze rozgrywki jubileuszowe po południu nie będą się mogły odbyć. „Na szczęście po południu Niemcy przerwali ćwiczenia i było można kontynuować turniej jubileuszowy." W pierwszym spotkaniu drużyna KS „Cracovia" uzyskała wynik remisowy 2:2 z drużyną AKS, zdobywając bramki przez H. Bobulę i B. Młynarka, a drużyna AKS przez W. Cholewę i K. Cisowskiego. Drugie spotkanie między drużynami TS „Wisła" i KS „Zwierzyniecki" zakończyło się zwycięstwem pierwszej w stosunku 7:0, a bramki zdobyli: M. Gracz, K. Obtulowicz, A. Woźniak -po 2, Wł. Giergiel- 1. Wyniki powyższe zadecydowały o zajęciu przez poszczególne drużyny następujących miejsc w turnieju...

Zawodnicy drużyny TS „Wisła" przed spotkaniem z KS „Zwierzyniecki" otrzymali pamiątkowe srebrne sygnety, wszyscy uczestnicy turnieju - odznaki klubowe TS „Wisła", a pięciu działaczom, którzy położyli największe zasługi dła TS „Wisła" w okresie okupacji, wręczono dyplomy wykonane ręcznie przez artystę malarza Marka Szczerbińskiego. Dyplomy „za zasługi położone dla sportu polskiego" otrzymał również A. Wódka od obu klubów obchodzących jubileusz (fot. 15, 16). Następnie przedstawiciele „wszystkich czynnych wówczas w Krakowie klubów sportowych złożyli na ręce kpt. Romana Bobera i mgr Zygmunta Halamy, działacza KS „Zwierzyniecki", życzenia i upominki. Szczególnie serdeczne życzenia złożyli zawodnikom i działaczom TS „Wisła" działacze KS „Cracovia": inż. Józef Wilk i Zygmunt Chruściński, wręczając obu drużynom obchodzącym jubileusz puchary ufundowane przez KS „Cracovia".

Natomiast Aleksander Żaczek wręczył kilkaset pocztówek z fotografiami jedenastu zawodników drużyny TS „Wisła", uczestniczących w czwórmeczu, i kierownika drużyny Jana Ławnika na tle fragmentu gry z meczu TS „Wisła" -KS „Wodociągi" (fot. 17). Zostały one rozsprzedane wśród publiczności po 5 zł, a dochód przeznaczono na fundusz pomocy zawodnikom Towarzystwa". Zostało również wykonane specjalne, jubileuszowe tableau drużyny piłkarskiej z fotografiami jedenastu zawodników TS „Wisła" i jej kierownika J. Ławnika. O zainteresowaniu obchodami jubileuszowymi świadczy fakt, że dobrowolne datki publiczności wyniosły 1508,70 zł, najwyższą kwotę, jaką uzyskano w roku 1941, z której zapłacono 100 zł A. Wódce za wynajęcie boiska, a pozostałe 1408,70 zł została podzielona w równej wysokości między kluby obchodzące jubileusz, gdyż działacze AKS i KS „Cracovia" zrzekli się udziału tych klubów w dochodach na rzecz jubilatów...

Były to ostatnie imprezy piłkarskie zorganizowane na boisku Parku Sportowego „Juvenia". Aleksander Wódka bowiem, jako gospodarz tego parku, już w czasie trwania turnieju otrzyma! pismo od „pełnomocnika szefa dystryktu krakowskiego dla miasta Krakowa" z dnia 8 września 1941 r. informujące go, że „dzierżawa parceli, na której znajdował się Park Sportowy „Juvenia", kończy się z dniem 30 września tegoż roku i nie będzie przedłużona". Dlatego został zobowiązany do przekazania jej w tym dniu zarządcy gruntów miejskich. Wypowiedzenie dzierżawy pozostawało w związku z planowanym urządzaniem przez Niemców toru konnego na Błoniach krakowskich i włączeniem w jego obręb Parku Sportowego „Juvenia". W ten sposób został zlikwidowany ośrodek sportu piłkarskiego Krakowa w okresie okupacji, jak również niewielka kawiarenka na jego terenie, będąca miejscem spotkań takich działaczy i przedwojennych zawodników TS „Wisła": kpt. Roman Bober, Jan i Józef Kotlarczykowie, Maksymilian Koźmin, Józef Adamek, Stefan Śliwa i inni. Kawiarenka „Juvenii" była „lokalem klubowym dla niektórych klubów sportowych".

Za: S. Chemicz, SPORT W KRAKOWIE W LATACH 1939-1945, s. 92-95


21.09.1941. niedziela. Wisła-Zwierzyniecki 7:0. Gole: Obtułowicz, Gracz i Woźniak po 2, Giergiel 1. Grali w turnieju: Jurowicz, Wójcicki, Waśko, Legutko, Rupa, Worytkiewicz, Kozłowski, Obtułowicz II, Woźniak, Gracz, Giergiel i Adamek od przerwy w meczu ze Zwierzynieckim.

S. Chemicz, Piłka nożna w okupowanym Krakowie, s. 59-61.