Zarząd 1939

Z Historia Wisły

Od końca stycznia 1939.

Grafika:Prezes.png‎
Dr Tadeusz Orzelski
Grafika:I Wiceprezes.png‎
płk Franciszek Wagner, płk. Roman Warth, dyr. Henryk Paschalski , dyr. Jakub Lewakowski
Grafika:Skład zarządu.png
mjr Franciszek Janowski, Kazimierz Bartoszyński, Bronisław Kaleta, Krystyniak, Czesław Delekta, Władysław Latko, dr Jan Reyman, Szczęsny Kiliński, Bronisław Borzęcki, Jerzy Skwirzyński, Józef Węgrecki, Jerzy Skwirzyński, Wolf
Grafika:Komisja rewizyjna.png
Ferdynand Rekliński, Marian Kopeć, Marian Kiliński, Szczęsny Potocki?, Włodarski
  • Ważniejsze wydarzenia
  • 28 marca. Zarząd ZPZS ogłosił nagrody dla najlepszych polskich klubów w poszczególnych dyscyplinach sportu. W narciarstwie nagrodę dostała Wisła.

Doniesienia prasowe

Walne zgromadzenie krakowskiej „Wisły”.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1939, nr 31 (31 I)


Walne zgromadzenie krakowskiej „Wisły”.

W niedzielę 29 bm. obradowało walne zebranie jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce, a mianowicie Tow. Sport. Wisła pod przewodnictwem prezesa dyr. dr Tadeusza Orzelskiego. Absolutorjum udzielono ustępującemu zarządowi jednogłośnie przez aklamacją. Ze sprawozdania przebijała nuta zadowolenia z osiągniętych rezultatów w licznych sekcjach, przyczem na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność sekcji narciarskiej w Zakopanem, która zdobyła mistrzostwo indywidualne (klasyczne i alpejskie) oraz drużynowe Polski, jako też nagrodę Państw. Urzędu Wych. Fiz. Sekcja ta liczy w swem łonie gros najlepszych narciarzy w Polsce i dysponuje znakomitym narybkiem.

Z oddziałów „Wisły“ znaczną aktywność rozwinął oddział w Zabierzowie, dzięki ruchliwości swego prezesa p. Jarosza.

Nowoobrany zarząd przedstawia się nast.: prezes dyr. dr Tadeusz Orzelski, wiceprezesi: pułk. Franciszek Wagner (Zakopane) dyr. Henryk Paschalski, dyr. Jakób Lewakowski i ppłk. Wart. Członkowie zarządu: pp. dr Reyman Jan. Borzęcki, Dalekta, Latka, m jr. Janowski, mjr. dr Bartczyński, Kalata, Skwirzyński, dyr. Krystyniak, prok. Węgrecki, Wolf i Kiliński Szczęsny. Komisja rewizyjna: W Rekliński, Kopeć, Włodarczyk, Potocki i Kiliński Marjan.


<< Powrót Inne Zarządy >>