Historia Włączona

Z Historia Wisły

alt=Sfinansowano z programu Małopolska Lokalnie ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu Pożytku Publicznego, Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Krakowa


Spis treści

Edycja 2024

O projekcie

Zrealizowane warsztaty

Historia Wisły na projektowych spotkaniach

Biuro Inicjatyw Społecznych tj. operator programu "Małopolska Lokalnie" przygotował serię spotkań i szkoleń rozwijających kompetencje konieczne do realizacji projektu i rozwoju stowarzyszeń dedykowane ich przedstawicielom. Przedstawiciele stowarzyszenia Historia Wisły wzięli udział w następujących wydarzeniach:

 • Spotkanie wdrożeniowe Małopolska Lokalnie - Młode NGO i Patroni Grup Nieformalnych (webinar) - 07.06.2024

Edycja 2023

O projekcie

"Historia włączona - utrwalenie i popularyzacja sportowego dziedzictwa kulturowego poprzez warsztaty z digitalizacji" - projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Historia Wisły dzięki dotacji przyznanej przez Biuro Inicjatyw Społecznych, operatora zadania publicznego Małopolska Lokalnie.

Uwzględniał on przeprowadzenie warsztatów umożliwiających ponowne włączenie społeczne sportowych seniorów (osób starszych) poprzez umożliwienie prezentacji artefaktów i dzielenia się wspomnieniami podczas spotkań z miłośnikami historii sportu i kultury fizycznej. Kluczowym elementem tych spotkań było włączenie technologiczne seniorów, podczas interakcji z pozostałymi uczestnikami aktywnego udziału w procesie cyfrowego zapisu fizycznych artefaktów ich własnej historii. W okresie między 23 sierpnia, a 4 października 2023 roku przeprowadzono cykl czterech warsztatów budujących międzypokoleniowe mosty w zakresie historyczno-kulturowego dziedzictwa sportowego.

Projekt sfinansowano przez Program Małopolska Lokalnie ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Zrealizowane warsztaty

Podsumowanie projektuHistoria Wisły na projektowych spotkaniach

Biuro Inicjatyw Społecznych tj. operator programu "Małopolska Lokalnie" przygotował serię spotkań i szkoleń rozwijających kompetencje konieczne do realizacji projektu i rozwoju stowarzyszeń dedykowane ich przedstawicielom. Przedstawiciele stowarzyszenia Historia Wisły wzięli udział w następujących wydarzeniach:

 • Spotkanie wdrożeniowe Małopolska Lokalnie - Młode NGO i Patroni Grup Nieformalnych (webinar) - 21.06.2023
 • Przepis na współpracę w społeczności: szkolenie dla liderów i liderek inicjatyw społecznych - 23-25.06.2023
 • Spotkanie sieciujące dotyczące promocji projektów Małopolska Lokalnie (webinar) - 27.06.2023
 • Spotkanie indywidualne monitorujące realizację projektu w siedzibie Biura Inicjatyw Społecznych - 4.09.2023
 • Spotkanie dotyczące organizacji współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego z firmą Alexander Mann Solution (AMS), jednym z partnerów programu "Małopolska Lokalnie" - 29.09.2023
 • Spotkanie sieciujące dotyczące archiwistyki społecznej (webinar) z prezentacją encyklopedii historiawisly.pl oraz metodologii działania - 10.10.2023
 • Spotkania (3) przedstawicieli Stowarzyszenia Historia Wisły z uczestnikami pilotażowego projektu wolontariatu pracowniczego dotyczące organizacji, przeprowadzenia i podsumowania działań - 23-31.10.2023
 • Spotkanie podsumowujace pilotażowy projekt wolontariatu pracowniczego (on-line) z koordynatorem ze strony AMS i Biurem Inicjatyw Społecznych - 23.11.2023
 • Spotkanie podsumowujące program Małopolska Lokalnie zorganiozwane dla realizatorów projektów w roku 2023 połączone z grą sieciującą dla uczestników oraz ogłoszeniem wyników konkursu "Mamy FIOła na Małopolskę" - 9.12.2023
 • Wręczenie nagród w konkursie "Mamy FIOła na Małopolskę" zorganizowane w Muzeum Czrtoryskich w Krakowie, połączone ze zwiedzaniem wystawy wraz z przewodnikiem - 17.12.2023

Nagrody konkursowe

O konkursie

Projekt "Historia włączona - utrwalenie i popularyzacja sportowego dziedzictwa kulturowego poprzez warsztaty z digitalizacji" - stanął do konkursu "Mamy FIOła na Małopolskę" na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach projektu Małopolska Lokalnie 2023.

W ramach przeprowadzonego w dniach od 6 do 19 listopada 2023 głosowania projekt uzyskał 6677 głosów zajmując pierwszą lokatę zdobywając o 3944 głosy więcej od projketu na drugiej pozycji.

Projekt Stowarzyszenia Historia Wisły startował zarówno w głosowaniu na FIOłka Publiczności, jak i FIOłka Roku w kategorii projekt rozwojowy wybieranego przez kapitułe konkursową. Kapituła konkursowa w skład, której wchodzili przedstawiciele Biura Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, MARR S.A. oraz partnerów projektu Małopolska Lokalnie takich jak: Województwo Małopolskie, Miasto Kraków, Powiat Oświęcimski, Powiat Myślenicki, Powiat Wielicki, Gmina Chrzanów, Gmina Kęty, Alexander Mann Solutions i Ambasadorów Małopolska Lokalnie dokonała wyborów podczas sesji zogranizowanej 7 grudnia.

W dniu 9 grudnia 2023 ogłoszono oficjalnie wyniki konkursu "Mamy FIOła na Małopolskę" w trzech kategoriach:

 • FIOłka Publiczności
 • FIOłka Roku w kategorii projekt społeczny
 • FIOłka Roku w kategorii projekt rozwojowy

Nagrody dla Historii Wisły

Stowarzyszenia Historia Wisły wraz ze swym projektem uzyskało wyróżnienie kapituły w konkursie FIOłka Roku w kategorii projekt rozwojowy oraz zostało Laureatem głosowania na FIOłka Publiczności.Uzasadnienie przyznania nagrody przez Kapitułę:

 • Organizacja wykorzystała potencjał projektu w zakresie budowania społeczności wokół Stowarzyszenia. Przekierowała zainteresowanie kibiców „Wisły” na ciekawe wątki związane z poznawaniem historii klubu. Zastosowała dziedzinę archiwistyki społecznej w nietypowym kontekście, gdyż zwykle jest ona stosowana do „odkrywania” historii miejscowości.
 • Skala oddziaływania projektu, w tym zwłaszcza w środowisku kibiców piłki nożnej, nie tylko KS Wisły, oraz jego ogólnopolska rozpoznawalność są w szczególności warte podkreślenia.

Zgodnie z konkursowymi zapisami regulaminowymi "W przypadku, gdy wybrana przez Kapitułę Konkursu Inicjatywa otrzyma jednocześnie nagrodę od internautów, czyli FIOłka Publiczności, automatycznie otrzyma ona wyróżnienie od Kapituły, a Laureatem Konkursu będzie kolejna Inicjatywa z największą ilością głosów od Kapituły w danej kategorii."alt=Sfinansowano z programu Małopolska Lokalnie ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu Pożytku Publicznego, Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Krakowa