TS Wisła 1910

Z Historia Wisły

Poprzedni rok Powrót Następny rok

Spis treści

Zarząd TS Wisła

O punkty na boiskach, parkietach, matach...

Wydarzenia

  • 1910.02.07 - CK Namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło statut Statut Towarzystwa Sportowego Wisła.
  • 1910 - W lutym Wisła wstępuje do AZF.
  • 1910.03.02 - I walne zebrania członkowskie TS Wisła. Pierwszym prezesem został wybrany Tadeusz Łopuszański.
  • 1910.04.01 - TS Wisła oddaje do użytku publicznego 9 kortów tenisowych mieszczących się u wylotu ul. Czystej.
  • 1910 - W czerwcu TS Wisła planowało zorganizować "na własnych placach tenisowych przy ul. Żabiej „Turniej tenisowy" o mistrzostwo Galicyi" - donosiła prasa krakowska.
  • 1910.08.12 - W lokalu Krajowego Związku Turystycznego odbyło się Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonało wyboru nowych władz. Prezesem został wybrany Włodzimierz Ustyanowicz.
  • 1910.11.06 - Wisła występuje z AZF.
  • 1910.12.20 - Wisła zgłasza akces do Międzynarodowej Unii Piłki Nożnej (UIAFA).

W 1910 urodzili się

Artykuły prasowe

GaleriaCytat roku

Dodać by jeszcze należało, że hegemonia niemiecka nad budzącym się sportem polskim nie bardzo zdaje się być sympatyczną i doprawdy wstydzić się trzeba, że dzięki jednemu z klubów krakowskich niemiecki Związek grać nie pozwala dwu polskim drużynom.
— Oświadczenie Wisły w sprawie wystąpienia z Austriackiego Związku Futbolowego,
Gazeta Poniedziałkowa z 14 listopada 1910Poprzedni rok Powrót Następny rok