FIFA

Z Historia Wisły

FIFA, a dokładnie Fédération Internationale de Football Association (fr.) - Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zrzesza narodowe reprezentację 208 krajów. Została założona 21 maja 1904 w Paryżu. Jest nadrzędnym organem wobec kontynentalnych związków m.in. wobec UEFA. Do jej zadań należy organizacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej a także turniejów olimpijskich, ustala także przepisy gry w piłkę.

Spis treści

Wisła a FIFA

Stając się członkiem AZF, Wisła automatycznie - za jego pośrednictwem - stawała się członkiem FIFA, choć pewnie wiosną 1910 r. w tej światowej federacji piłkarskiej nikt specjalnie nie zwrócił na to uwagi. Jednak już jesienią tego roku Wisła przestała być anonimowym klubem z Galicji. Wystąpienie z AZF pociągnęło za sobą sankcje, które musiały zostać zaaprobowane w FIFA. Niepokój musiał też wzbudzić fakt przystąpienia Wisły do konkurencyjnej UIAFA. Gdy z kolei w maju 1911 r. doszło do powstania w Krakowie pod egidą Wisły ZFP, który zgłosił akces do UIAFA, na Wisłę przestano patrzeć jak na mało znaczący klubik na piłkarskiej mapie Europy, bo za Polakami z Galicji mogły pójść i inne nacje wchodzące w skład Austro-Węgier i organizacyjna potęga FIFA mogła zostać zachwiana. Czy omawiano sprawę Wisły i ZFP na kongresie FIFA w Dreźnie (czerwiec 1911)?. Z krótkich wzmianek prasowych wynika, że skupiono się głównie na wątku czeskiego Svazu i jego kontaktów z szkockim FC Aberdeen. Działo się to na skutek zażalenia, jakie na forum kongresu wnieśli Austriacy. Byłoby dziwne, gdyby przy okazji nie wspomniano o przyjeździe Szkotów do Krakowa i o powstaniu ZFP – to jednak tylko domysły.

Po raz drugi Wisła stanęła w centrum zainteresowania FIFA podczas powoływania do życia Polskiej Ligi Piłki Nożnej. Na szczęście nie była wówczas osamotniona, bo wystąpienie PZPN do FIFA o dyskwalifikację klubów ligowych i zakaz rozgrywania z nimi spotkań dotknął w zasadzie wszystkie (poza jednym wyjątkiem) czołowe kluby polskie. Te działania PZPN okazały się nieskuteczne, a zwrócenie się "o pomoc do Austriaków i Niemców" oburzyło tylko opinię publiczną.

Kolejny konflikt na linii kluby ligowe – PZPN miał miejsce w ostatnich latach, ale karzącą rolę FIFA miała tym razem przejąć UEFA... Nie trzeba dodawać, że Wisła i tym razem stanęła po stronie ligowców...

Wiślacy na kongresach FIFA

  • 20/21 kwiecień 1923 Genewa: Na pierwszym powojennym kongresie FIFA jedynym delegatem PZPN jest Jan Weyssenhoff. Wtedy też PZPN zostaje przyjęty do FIFA.
  • 11 maj 1924: Na kongresie FIFA w Paryżu wśród 5 delegatów PZPN znajduje się Adam Obrubański.

Zobacz też

Źródło

wikipedia
fifa.com