Przed 1906

Z Historia Wisły

Powrót Następny rok

Wydarzenia sprzed 1906 roku istotne z punktu widzenia historii Wisły Kraków

  • 1889 rok - z inicjatywy Henryka Jordana powstaje park gier i zabaw ruchowych dla młodzieży - miejsce znane dzisiaj jako Park Jordana.
  • 1890 rok - Henryk Jordan do programu gier w swoim parku wprowadza piłkę nożną, z którą zapoznał się w trakcie wizyty w Brunszwiku. Mniej więcej w tym samym czasie jednym z przodowników w parku (organizatorów zajęć) był Tadeusz Łopuszański
  • 1894 rok - Tadeusz Łopuszański jednym ze współautorów publikacji "Miejski Park Dra Jordana w Krakowie". Idee Henryka Jordana ukształtowały przekonania Tadeusza Łopuszańskiego w zakresie pedagogiki i roli sportu w wychowaniu młodzieży. Z tych przekonań zrodzi się zaś pomysł powołania drużyny piłkarskiej
  • 1903 rok - Tadeusz Łopuszański po okresie pracy w Rzeszowie powraca do Krakowa i rozpoczyna pracę w II Szkole Realnej. Kontynuuje działania podjęcie już w Rzeszowie - propagowanie wśród młodzieży aktywności fizycznej w postaci wycieczek krajoznawczych, gier i zabaw sportowych
  • 1903 rok - Wilhelm Cepurski we wspomnieniach spisanych po latach stwierdza, że w tym roku rozpoczął grę w piłkę nożną. Znajduje to potwierdzenie w sprawozdaniach szkolnych Gimnazjum św. Jacka, gdzie jest mowa o tym, że młodzież "bawiła się piłkami nożnemi". Uczniami Gimnazjum św. Jacka obok Cepurskiego byli wówczas między innymi Jan Cudek i Marcin Chowaniec


Przed rokiem 1906 urodzili się
Powrót Następny rok