Zarząd 1931

Z Historia Wisły

Grafika:Prezes.png‎
Zygmunt Bieżeński
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Kazimierz Dobija
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Mjr Kazimierz Wachowicz
Grafika:III Wiceprezes.png‎
Dr Antoni Rokita
Grafika:IV Wiceprezes.png‎
pkł. Franciszek Wagner
Grafika:Skład zarządu.png
Szczęsny Kiliński, Mieczysław Potocki, Franciszek Zaufel, Edward Chornikowski, Józef Białoń, Stanisław Nowak
Grafika:Sekretarz.png‎
Roman Skotnicki
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
Józef Białoń
Grafika:Skarbnik.png‎
Dr Franciszek Zaufel
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Mieczysław Potocki
Grafika:Komisja_administracyjna.png
Mjr Kazimierz Wachowicz, Stanisław Nowak, inż. Adam Ślęzak
Grafika:Komisja_dyscyplinarna.png
Kazimierz Dobija, Władysław Stobierski, Szczęsny Kiliński
Grafika:Propaganda.png
Dr Antoni Rokita, Edward Chornikowski
Grafika:Kierownik_sekcji_piłki_nożnej.png‎
Czesław Delekta
Grafika:Kierownik_sekcji_hokejowej.png
Adam Obrubański
grafika:Kierownik_sekcji_narciarskiej.png
Stanisław Zawiła
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej_panów.png‎
Piotr Połuchtowicz
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej_pań.png‎
Gustaw Kornaś
grafika:Kierownik_Sekcji_Gier_Sportowych_Panów.png‎
Marian Gorzeński
grafika:Kierownik_sekcji_gier_sportowych_pań.png‎
Władysława Golkówna
grafika:Kierownik_sekcji_pływackiej.png‎‎
Piotr Połuchtowicz
Grafika:Zastępca_kierownika_sekcji_pływackiej.png
Wojciech Jakubowski
Grafika:Kierownik sekcji ciężkoatletycznej.png
Franciszek Pawlikowski
Grafika:Kierownik_oddziału_w_Zakopanem.png
Płk. Franciszek Wagner
Grafika:Gospodarze boiska.png
Franciszek Pawlikowski
Grafika:Komisja_rewizyjna.png‎
Marian Kopeć, Walery Wyrobisz, Kazimierz Merklinger, Mieczysław Krajewski

Komitet honorowy uroczystości jubileuszowych 25-lecia klubu:

 • Protektorat: inspektor Armii gen. Edward Rydz-Śmigły
 • Członkowie komitetu:
  • wojewoda dr. Mikołaj Kwaśniewski,
  • metropolita Adam ks. Sapieha,
  • prezydent miasta sen. inż. Karol Rolle,
  • dowódca Okręgu Korpusu gen. Aleksander Narbutt-Łuczyński,
  • dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego pułkownik Władysław Kiliński,
  • poseł Marian Dąbrowski,
  • dyrektor kolei inż. Aleksander Bobkowski,
  • gen. Mieczysław Smorawiński.


 • Ważniejsze wydarzenia
 • 25 stycznia odbywa się Walne Zgromadzenie TS Wisła w lokalu klubowym przy ul. Karmelickiej 10, które dokonuje wyboru nowych władz.
 • 21 lutego odbywa się Walne Zgromadzenie sekcji piłki nożnej TS Wisła, które wybiera swój zarząd.
 • 22 marca. W lokalu Wisły przy ul. Karmelickiej odbyło się Walne Zebranie Krakowskiego Okręgu Związku Atletycznego.
 • Grudzień. Wisła rozwiązuje sekcję hokejową.
 • Grudzień. Walne Zgromadzenie sekcji narciarskiej TS Wisła w Zakopanem wybiera na prezesa Franciszka Wagnera.


<< Powrót Inne Zarządy >>