Lekkoatletyka

Z Historia Wisły

Spis treści

Wstęp

Sekcję lekkiej atletyki w Wiśle powołano do życia oficjalnie w 1922 roku. Nie oznacza to, że wcześniej członkowie Towarzystwa nie uprawiali tej pięknej dyscypliny sportu. Uprawiali i to niemal z chwilą powstania klubu na mapie sportowej Polski (Galicji). Rzeczą charakterystyczną dla futbolistów Wisły było to, że byli sportsmenami uprawiającymi wiele dyscyplin sportu. Nie tylko zresztą lekką atletykę. Tak było zresztą aż do drugiej połowy lat czterdziestych. Pierwsza udokumentowana notka o występach lekkoatletycznych zawodników Wisły odnosi się do roku 1908!!! Wtedy to przy okazji derbowego pojedynku z Cracovią rozegrano też zawody lekkoatletyczne. Wisłę reprezentowali w nich: Wilhelm Cepurski w rzucie oszczepem, Władysław Liro, Stanisław Galica i Gustaw Rogalski w rzucie dyskiem. O czym informuje krakowski "Czas" z 11 października 1911 roku...

Lata 1922 - 1935

Organizacyjnie sekcja lekkoatletyczna Wisły powstała w 1922 roku. Jednak Wisła posiadała już dużo wcześniej swoich lekkoatletów. Byli nimi bowiem nie tylko wszyscy jej piłkarze, ale też i zawodnicy innych klubów. Pierwsze zajęcia lekkoatletyczne były prowadzone w parku im. dr. Jordana pod kierunkiem prof. Emila Wyrobka już od roku 1905. Zastępy takie składały się ze studentów, którzy ćwiczyli w lecie w czasie wakacyjnym pod nadzorem starszych kolegów, jako instruktorów. Instruktorzy ci to po większej części późniejsi członkowie Wisły, Akademików i Cracovii. Ówcześni zatem lekkoatleci, to piłkarze i na odwrót - piłkarze, to lekkoatleci.

Dopiero wybudowanie w roku 1922 bieżni przez Wisłę na własnym terenie wyprowadziło na światło dzienne jej lekkoatletów, którzy dotychczas bardzo słabo dawali znać o sobie. Pierwszym takim pojawieniem się zawodników Wisły był start w dniu 23 lipca 1922 r. na zawodach lekkoatletycznych o mistrzostwo Krakowa łącznie z udziałem klubów: Cracovii, Makkabi, A. Z. S.-u, Podgórza, B. B. S. V. Bielsko, Czarnych z Jasła i Resovii. W kilkanaście dni później, bo dnia 6 sierpnia biorą udział nasi zawodnicy w wojskowych zawodach lekkoatletycznych, z okazji przybycia do Krakowa Naczelnika Państwa. W zawodach tych startowało 4-ch Wiślaków i oni też w biegach na 100, 200, 1 500 i 4x400 m. zdobyli wszystkie pierwsze miejsca.

Rok 1923 jest okresem zastoju i dopiero w roku 1924 wznawia sekcja swą działalność przez urządzenie w dniu 30 marca międzyklubowego biegu na przełaj. Trasa biegu wynosiła 3 400 m i prowadziła z boiska Wisły do Rudawy, skąd na przełaj z Błoń znowu na boisko Wisły. Udział wzięło 33 zawodników z A-Z-S-u, Cracovii, Sparty, Wawelu, 6 p. saperów, 1 p. wojsk kolejowych, 20 p. piechoty i Wisły, jako organizatorki. Sensacją był tu pierwszy występ Stanisława Ziffera z warszawskiej Legii w barwach Wisły, który też wygrał bieg w czasie 12 min. 41 sek. IV miejsce i VIII dostało się również zawodnikom Wisły tj. Dobrzańskiemu i Zapiórowi.

Dnia 27 kwietnia w czwartym biegu okrężnym „Kuriera Polskiego” w Warszawie o trasie 6 400 m zwycięża Ziffer w czasie 21 min. 37 sek. W dniach 24 i 25 maja odbyły się na boisku Wisły zawody o mistrzostwo okręgowe panów. Dnia 31 maja bierze Ziffer udział w biegu Belwederskim w Warszawie (trasa wynosiła 4 km) i zajmuje III miejsce po Łukaszewiczu i Szelestowskim (Polonia).

W zawodach eliminacyjnych dla ekspedycji lekkoatletycznej na VIII Olimpiadę w Paryżu, przeprowadzonych w Warszawie w dniach 7, 8 i 9 czerwca 1924 r. ustanowił Ziffer na przełaj na 3000 m w czasie 10 min. 10'4 sekundy nowy rekord polski. W meczu z zawodnikiem Czarnych - Kawą na 5 000 m wygrał nasz zawodnik w czasie 16 min. 57 sek. Dzięki tym wynikom wyznaczono Ziffera do udziału w O1impiadzie w Paryżu.

W dniu 7 lipca bierze Stanisław Ziffer udział w biegu 3000 m na przełaj, która to konkurencja wstawiona była po raz pierwszy do konkurencji olimpijskich w Paryżu. Nie osiąga on jednak wyniku warszawskiego, przychodząc jako piąty i ostatni w czasie 10 min. 38 sek. W biegu na 5 000 m w dniu 8 lipca 1924 roku uzyskuje miejsce 11-te na 15 zawodników z czasem 16 min. 45 sek.

Lekkoatleci Wisły w 1928 roku
Lekkoatleci Wisły w 1928 roku
W III-cim biegu okrężnym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w Krakowie w dniu 10 sierpnia 1924 r. na dystansie 4 240 m, zwycięzcą został Ziffer w czasie 14 min 9 i 4/5 sek., dalsze IX-te miejsce zdobył Dobrzański.Dnia 29 sierpnia 1924 r. odbył się bieg na przełaj 10 km, organizowany przez K. O. Z. L. A., w którym startowało zaledwie 6 zawodników, z tego 3-ech z Wisły, a pozostali z Katowic i Sosnowca. Pierwszy przerwał taśmę Stanisław Ziffera w czasie lepszym od uzyskanego na bieżni. Drugim i trzecim byli zawodnicy Wisły [[Witold Sałek i Jan Dobrzański.

Na mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Warszawie w dniu 7-go i 8-go września startowała ta sama trójka Wiślaków w biegu na 10 000 m, obsadzając wszystkie trzy miejsca, Ziffer zdobył I miejsce w czasie 39 min. 01 sek. II-gie miejsce zdobył Dobrzański, a III-cie Sałek. W biegu na 5 000 m Ziffer przyszedł, jako trzeci. Dnia 12 października odbył się w Henrykowie pod Warszawą bieg na przełaj o mistrzostwo Polski na trasie 9 km, na który Wisła wysłała znowu wszystkich trzech swoich długodystansowców. Na 17 zawodników, jako drugi po Szelestowskim (czas 34 min. 22'4 sek.) przychodzi Ziffer w czasie 34 min. 44'4 sek., zaś jako czwarty Sałek, a piąty Dobrzański.

Rok 1925 to również pracowity i pełen sukcesów okres lekkiej atletyki Wisły, aczkolwiek sukcesy naszych biegaczy nie są już tak piękne jak w ubiegłym roku. Wiosenny Bieg Okrężny Polonii w Katowicach, urządzony przez G. O. Z. L. A. w dniu 22 marca skupił na starcie 202 zawodników, dając zwycięstwo Szelestowskiemu z Polonii. Jako drugi przybył na metę Witold Sałek w 12 min. 15 sek., na szóstym miejscu Jan Dobrzański. W Nadwiślańskim biegu na przełaj, urządzonym przez krakowski AZS w dniu 5 kwietnia, a obejmującym przestrzeń 3 100 m wziął udział Sałek, zdobywając I miejsce w czasie 9 min. 52 sek. Startowało 32 zawodników. 13 kwietnia w biegu sztafetowym na przełaj na trasie długości 4 500 m wzięły udział wszystkie kluby krakowskie za wyjątkiem Makkabi i Jutrzenki. Pierwsze miejsce w tym biegu przypadło Cracovii, na drugim miejscu uplasowała się sztafeta Wisły. W następnych imprezach widzimy znowu niemal te same nazwiska, a więc Sałka, zdobywającego drugie miejsce w biegu katowickiej Polonii, pierwsze w biegu Nadwiślańskim krakowskiego AZS-u itd. Ziffera, który jest już u schyłku kariery, o czym świadczy choćby jego 19-te miejsce w biegu „Kuriera Polskiego”, 13-te w biegu okrężnym „IKC” i 7-me w biegu Belwederskim. Jedynie w biegu o puchar korporacji „Kujawja” w Cieszynie pierwsze miejsce i puchar przypadły właśnie Stanisławowi Zifferowi. Mistrzostwa okręgowe zakończyły się zdobyciem przez Wisłę drugiego po Cracovii miejsca. Wybili się tu zawodnicy, których nazwiska będą się powtarzać jeszcze długi czas istnienia sekcji lekkoatletycznej Wisły, m. in. Balcer, Chrzanowski, Nowak, Owsiak.

Grupa lekkoatletów Wisły w 1931 roku
Grupa lekkoatletów Wisły w 1931 roku
Rok 1926 i następne oznaczają pewien spadek tak co do ilości, jak i formy zawodników, im bliżej nowej Olimpiady, tym bardziej blednie gwiazda naszych lekkoatletów. Usuwają się w cień Ziffer, Sałek i Dobrzański, a w ich miejsce widzimy nowe talenty, jak np. Gorzeński, Scipio, Kowalski, Kossowski i inni. Jeden na większą miarę zawodnik, Mieczysław Balcer był raczej piłkarzem i występując ciągle w pierwszej drużynie piłki nożnej nie mógł wykazać w pełni swych możliwości. W każdym razie nowe siły przyniosły Wiśle niejedno cenne zwycięstwo, jak np. w mistrzostwach okręgowych zdobycie punktowanych miejsc przez Ruczkę, Rekuckiego. Pomimo to mistrzostwa Krakowa w 1930 roku, spychają Wisłę na trzecie miejsce poza Cracovię i AZS.

Dopiero rok 1931 przyniósł znaczną poprawę, bo wysunięcie się Wisły na pierwsze miejsce w mistrzostwach okręgu Krakowskiego. Tytuł mistrza drużynowego oddały kluby Wiśle bez walki, nie mając żadnych szans ku temu. Tytuł mistrza okręgowego przypadł również Wiśle, walczącej z AZS-em, Makkabi i Legią, gdyż Cracovia, na skutek dyskwalifikacji nie startowała. W tym roku zaznaczyć mógł swój największy sukces życiowy Balcera, który zdobył we Lwowie tytuł mistrza Polski w dziesięcioboju.

Wisła nie utrzymała już dłużej tytułu mistrza okręgu Krakowskiego w rywalizacji z Cracovią. W roku 1932 odbył się mecz lekkoatletyczny obu rywali, który wygrała Cracovia, zdobywając 234 punktów. Wisła uzyskała 193 oczka. Od tej pory hegemonia w krakowskiej lekkiej atletyce przechodzi w ręce Cracovii. Postępujące coraz większe trudności finansowe i malejące z każdym rokiem dochody nie pozwalają zarządowi Wisły na wydatki związane ze sprowadzaniem zawodników spoza Krakowa. To też nic dziwnego, iż w następnych latach jesteśmy świadkami pewnego zastoju.

Ożywienie następuje dopiero w r. 1935, jesteśmy świadkami, iż działalność sekcji zostaje ograniczona wyłącznie do młodych sił czysto krakowskich. Wśród nowych zawodników widnieją często nazwiska Mostowskiego, Komornickiego, Korosadowicza, Macheja, Rawicza, Saramyi. Ograniczając się wyłącznie do własnych sił kroczy kierownictwo sekcji konsekwentnie po raz obranej drodze, która jednak wobec wyśrubowanych w górę wszędzie wyników, jak i trudnych warunków materialnych, jest bardzo ciężką.


Lekkoatletki Wisły w 1927 roku
Lekkoatletki Wisły w 1927 roku
Wiosną roku 1926 powstaje sekcja lekkoatletyczna pań. W krótkim czasie, bo już w dniu 17 października staje ona do ogólnopolskich zawodów pań, urządzanych w Krakowie przez Makkabi. W zawodach tych wzięły udział poza zawodniczkami krakowskimi Konopacka i Wojnarowska z Warszawy oraz Gędziorowska z Torunia. W rzucie kulą uzyskuje zawodniczka Wisły – „Wiśka” III miejsce rzutem 7 m 38 5 cm. Czołowa zawodniczka Wisły uzyskuje liczne zwycięstwa i bije dawne rekordy okręgowe, a w meczu lekkoatletycznym Austria - Polska, rozegranym w Krakowie (61:45 dla Austrii), bierze ona udział w biegu na 200 m, gdzie uzyskuje wprawdzie III miejsce w czasie 28'01 sek., bije jednak tym wynikiem rekord polski. Ponadto „Wiśka” bierze udział w sztafecie 4x100 m. Osiągniętymi wynikami stanęła zawodniczka Wisły od razu w rzędzie najlepszych w Polsce, będąc w szczególności w roku 1927 pierwszą w biegu na 200 m i w skoku w dal z miejsca, oraz trzecią w biegu na 100 m.

W roku 1928 obok „Wiśki” wyróżniły się jej koleżanki, jak Kirch-Majerówna, Golkówna, Tyrałówna, Miłkowska, Bielecka, Kopeciówna, Czulakówna. W roku 1933 działalność sekcji zawieszono, wobec zauważenia, że skutkiem zakazu ze strony władz szkolnych, dawał się odczuć brak wszelkiego narybku. Zresztą tak, jak w klubie, dał się także i powszechnie zauważyć upadek kobiecej lekkiej atletyki.


Źródło: "30-lecie TS Wisła" - Księga Jubileuszowa

Dzieje wiślackiej lekkiej atletyki. Kalendarium

Źródło: "Sto lat w blasku Białej Gwiazdy", Dariusz Zastawny

Sezon po sezonie

1908 |1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |


Chronologia sukcesu

W tabeli zamieszczamy medalistów zawodów rangi mistrzostw Polski, Europy i Świata oraz triumfatorów rozgrywek pucharowych.

Data Medal / Puchar Ranga zawodów Dyscyplina Zawodnik Uwagi
1924.09.07-08 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Stanisław Ziffer
1924.09.07-08 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Jan Dobrzański
1924.10.12 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Stanisław Ziffer
1924.09.07-08 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Witold Sałek
1924.09.07-08 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Stanisław Ziffer
1931.09.12-13 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: dziesięciobój Mieczysław Balcer
1945.09.30 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: skok w dal Janina Legutko
1945.09.30 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 100 m Janina Legutko
1945.09.30 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Stefan Żołądź
1945.09.30 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Aleksander Urban
1945.09.30 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m Janina Legutko
1945.09.30 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5000 m Aleksander Urban
1946.09.08 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: chód na 10 km Janusz Korosadowicz
1946.09.08 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 4x100 m Maria Stawecka, Wanda Wolańska, Maria Kowalówka i Janina Legutko
1946.09.08 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Halina Tomaszewska
1946.09.07 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: pchnięcie kulą Joanna Leńska
1946.09.07 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Stefan Widerski
1946.09.08 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 4x400 m Stefan Żołądź, Adam Dotzauer, Stefan Widerski i Wiktor Cholewa
1946.09.08 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5000 m Aleksander Urban
1947.02.09 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Stefan Widerski
1947.07.12 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Stefan Widerski
1947.07.12 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Tadeusz Kwapień
1947.09.07 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 3x1000 m Aleksander Urban, Tadeusz Kwapień i Stefan Widerski
1947.09.07 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: chóde na 50 km Marian Sarama
1947 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: dziesięciobój Tadeusz Hojnik
1947.07.12 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Edward Więcek
1947.07.12 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 3 km Andrzej Biernat
1947.07.14 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Tadeusz Kwapień
1947.07.14 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Stefan Widerski
1948.07.10 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Stefan Widerski
1948.07.10 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Tadeusz Kwapień
1948.07.11 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 3000 m z przeszkodami Andrzej Biernat
1948.10.10 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: maraton Antoni Więcek
1948.05.09 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Andrzej Biernat
1948.07.10 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Zbigniew Boczar
1948.07.10 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Edward Więcek
1948.07.11 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Tadeusz Kwapień
1949.02.20 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 3 km Andrzej Biernat
1949.07.23 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Tadeusz Kwapień
1949.07.23 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Edward Więcek
1949.07.23 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 3000 m z przeszkodami Andrzej Biernat
1949.07.24 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Zbigniew Boczar
1949.07.31 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 4x100 m Kobiety
1949.07.24 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Tadeusz Kwapień
1950.08.13 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Tadeusz Kwapień
1950.08.15 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Tadeusz Kwapień
1951.09.09-16 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 4x400 m ZS Gwardia: Zygmunt Buhl
1951.09.09-16 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Czesław Wolski
1951.09.09-16 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 100 m Zygmunt Buhl
1952.08.14-17 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Włodzimierz Puzio
1952.08.14-17 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 100 m Zygmunt Buhl
1953.09.04-06 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 4x400 m ZS Gwardia: Zygmunt Buhl
1953.09.04-06 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Zygmunt Buhl
1953.09.04-06 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: sztafeta 4x100 m ZS Gwardia: Zygmunt Buhl
1953.09.04-06 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m pp Włodzimierz Puzio
1953.09.04-06 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m Włodzimierz Puzio
1954.07.18-23 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Halina Grodecka
1957.09.16 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1958.07.19 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Witold Dudziak
1958.07.18 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1958.07.20 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m pp Zdobysław Stradowski
1959.08.21 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1959.08.22 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m pp Roman Muzyk
1959.08.23 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Witold Dudziak
1960.08.06 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1960.08.07 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m pp Roman Muzyk
1961.08.25 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1961.08.26 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 200 m pp Roman Muzyk
1962.07.22 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1963.08.24 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1963.08.24 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Sylwester Biela
1964.09.06 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: maraton Benedykt Gugała
1965.08.13 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 110 m pp Roman Muzyk
1965.08.15 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Zbigniew Wójcik
1965.08.13 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: skok o tyczce Andrzej Ptak
1971.06.27 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: pchnięcie kulą Janina Danilczuk
1973.08.10 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: pchnięcie kulą Janina Danilczuk
1973.08.10 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Elżbieta Katolik
1973.08.11 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Elżbieta Katolik
1974.02.24 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1974.03.09-10 Złoto Mistrzostwa Europy Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1974.03.31 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka): bieg przełajowy Zbigniew Pierzynka w statystykach figuruje jako niestowarzyszony
1974.07.21 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: pchnięcie kulą Janina Kalina
1974.07.21 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: rzaut dyskiem Halina Barucha
1974.07.21 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 5 km Zbigniew Pierzynka
1975.06.29 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1975.06.29 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: rzut dyskiem Halina Barucha
1975.06.29 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Elżbieta Katolik
1975.06.29 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: pchnięcie kulą Janina Kalina
1975.06.29 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Zbigniew Pierzynka
1976.02.08 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1976.06.26 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1976.02.08 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): pchnięcie kulą Janina Kalina
1977.02.27 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 400 m Elżbieta Katolik
1977.02.27 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 1500 m Celina Sokołowska
1977.04.03 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Zbigniew Pierzynka
1977.07.29 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 3000 Celina Sokołowska
1977.07.30 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 Celina Sokołowska
1977.07.30 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Elżbieta Katolik
1977.04.03 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Celina Sokołowska
1977.07.29 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Elżbieta Katolik
1977.07.31 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: rzut dyskiem Janina Kosiba
1977.02.27 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): pchnięcie kulą Janina Kalina
1977.03.13 Brąz Mistrzostwa Europy Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1977.07.31 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: pchnięcie kulą Janina Kalina
1978.02.26 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1978.02.26 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 1500 m Celina Sokołowska
1978.03.12 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy na 3000 m Celina Sokołowska
1978.04.02 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: półmaraton Zbigniew Pierzynka
1978.07.09 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 3000 m Celina Sokołowska
1978.07.09 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1978.02.26 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): pchnięcie kulą Janina Kalina
1978.07.07 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 10 km Zbigniew Pierzynka
1978.07.09 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Celina Sokołowska
1979.02.08 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1979.03.18 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Celina Sokołowska
1979.04.08 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: półmaraton Zbigniew Pierzynka
1979.05.27 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: maraton Zbigniew Pierzynka
1979.08.10 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Celina Sokołowska
1979.08.11 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 3000 m Celina Sokołowska
1979.08.11 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Elżbieta Katolik wg sprawozdania 78 brak medalu: jest na 800 m ale srebrny
1979.03.18 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Zbigniew Pierzynka
1980.02.17 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Elżbieta Katolik
1980.04.27 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: maraton Zbigniew Pierzynka
1980.08.31 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Elżbieta Katolik pp?
1980.03.22 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Zbigniew Pierzynka ?
1980.08.31 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m pp Elżbieta Katolik 400 m?
1981.02.07-09 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 1500 m Celina Sokołowska
1981.04.05 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg przełajowy Celina Sokołowska
1981.08.06 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 1500 m Celina Sokołowska
1984.05.06 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: maraton Zbigniew Pierzynka
1984.04.08 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: półmaraton Zbigniew Pierzynka
1987.08.16 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 400 m Zbigniew Janus
1987.02.08 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 400 m Zbigniew Janus
1988.02.21 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 400 m Zbigniew Janus
1989.02.05 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Zbigniew Janus
1989.09.03 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Zbigniew Janus
1990.02.18 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Zbigniew Janus
1990.02.18 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 3000 m Krzysztof Ożóg
1990.02.18 Srebro Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 1500 m Krzysztof Ożóg
1990.02.18 Brąz Mistrzostwa Europy Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Zbigniew Janus
1990.07.15 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Zbigniew Janus
1991.07.14 Brąz Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: bieg na 800 m Zbigniew Janus
1992.02.16 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka (h): bieg na 800 m Zbigniew Janus

Najlepsze wyniki

Wiślacy na Mistrzostwach Europy

Zestawienie w ujęciu chronologicznym wraz z podanymi wynikami.

Dane niepełne. Będą systematycznie uzupełniane i weryfikowane.


Data Dyscyplina Miejsce Uczestnicy Wynik Uwagi
1974.03.09-10 Lekkoatletyka (h) Goeteborg Elżbieta Katolik 800 m: 2:02:38
1. miejsce - rekord Europy
1974.09.01-08 Lekkoatletyka Rzym Elżbieta Katolik 800 m: 7. miejsce
1975.03.08-09 Lekkoatletyka (h) Katowice Elżbieta Katolik 800 m: 2:08:3 4. miejsce
1977.03.12-13 Lekkoatletyka (h) San Sebastian Elżbieta Katolik 800 m: 2:01:3
3. miejsce
1978.03.11-12 Lekkoatletyka (h) Mediolan Elżbieta Katolik 800 m odpadnięcie w eliminacjach
1979.08.04-05 Lekkoatletyka Turyn Celina Sokołowska 3000 m: 8:35:8 5. miejsce
1980.03.01-02 Lekkoatletyka (h) Sindelfingen Elżbieta Katolik 800 m: 2:02:3 4. miejsce
1990.03.03-04 Lekkoatletyka (h) Glasgow Zbigniew Janus 800 m: 1:47:37
3. miejsce

Sportowcy i trenerzy