Zamknięte sekcje

Z Historia Wisły

L.p. Sekcja Założenie Zamknięcie Uwagi
1. Sekcja pływacka
Zobacz więcej >>
1927 2000 (z) 1932-1938 - sekcja pływacka zawiesza działalność;
2. Hokej
Zobacz więcej >>
1927 1960 Od 1934 roku w Zakopiańskim oddziale, po wojnie wróciła do Krakowa. W 1961 roku przeniesiona do Nowego Targu.
3. Lekka atletyka
Zobacz więcej >>
1922 (oficjalnie) 1992 (z) Niemal od początku istnienia klubu, zawodnicy brali udział w zawodach lekkiej atletyki.
4. Ciężka atletyka
Zobacz więcej >>
1922 1956 (?) 1940-1950 - zawieszenie działalności sekcji.
5. Tenis stołowy
Zobacz więcej >>
1931 1962 (z)
6. Kolarstwo
Zobacz więcej >>
1948 1962
7. Piłka ręczna
Zobacz więcej >>
1928 1951
8. Narciarstwo
Zobacz więcej >>
1926 1956 (?) W połowie lat 50' Zakopiański oddział usamodzielnił się.
9. Sekcja turystyczna
Zobacz więcej >>
1946 ?
10. Sekcja żeglarska
Zobacz więcej >>
? ? Istniała w okresie międzywojennym.
11. Szermierka
Zobacz więcej >>
1952 1956
12. Jeździectwo
Zobacz więcej >>
1963 1965 (p) Sekcja założona w Wadowicach. W 1965 roku została przekazana innemu klubowi.
13. Tenis ziemny
Zobacz więcej >>
1928
Po II WŚ
1931
w latach 50'
Początki sekcji sięgają 1909 roku
14. Sporty motorowe
Zobacz więcej >>
1945 1955
15. Piłka wodna
Zobacz więcej >>
Po II WŚ ?
16. Kajakarstwo
Zobacz więcej >>
1934 1949 Sekcja założona w Szczawnicy. Obecnie KS "Pieniny" Szczawnica.
17. Akrobatyka sportowa
Zobacz więcej >>
1954 1962
18. Siatkówka mężczyzn
Zobacz więcej >>
1928 1954 Zobacz więcej w portalu siatkarskim
19. Łyżwiarstwo szybkie
Zobacz więcej >>
1928 (?) Połowa lat 50' (?) Sekcja nie była - jak się wydaje - ciągle aktywna.
20. Sekcja myśliwska
(?) (?) O sekcji wiadomo z jednej notatki prasowej, zgodnie z którą kierownikiem tej sekcji w 1949 roku był Stańczyk
21. Sekcja krzewienia kultury fizycznej
Zobacz więcej >>
1966 1997? Działalność sekcji ukierunkowana była na rozwijanie sportu masowego i rekreacji wśród członków.
22. Łucznictwo
Zobacz więcej >>
(?) (?)
23. Sekcja aikido
Zobacz więcej >>
(?) (?) O sekcji wiadomo z zobacz
24. Sekcja rekreacyjno-sportowa
Zobacz więcej >>
(?) (?) "skupiająca w swych szeregach pracowników policji garnizonu krakowskiego, członków ich rodzin oraz rencistów i emerytów".
25. Sekcja hokeja na trawie
Zobacz więcej >>
1930 (?) O sekcji wiadomo z notatki zamieszczonej przez Sport (Katowice) i Ikaca. Ikac również informował o przyjęciu sekcji do PZHnT.
26. Sekcja gier sportowych
Zobacz więcej >>
1928 1950? Sekcja skupiała kobiety i mężczyzn uprawiających koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Z chwilą powołania do życia osobnych sekcji dla każdej z tych dyscyplin została zlikwidowana. Po 1945 roku nosiła nazwę sekcji piłki ręcznej.
27. Futsal
Zobacz więcej >>
2010 2015 Działalność sekcji została zawieszona.
28. E-sport
Zobacz więcej >>
2019 2022

Legenda:
(z) - sekcja zawieszona,
(p) - sekcja przekazana,
(?) - informacje niepewne,


Piłka nożna Futsal Koszykówka Gimnastyka Pływanie Strzelectwo Judo Boks Zapasy Brydż Szachy Siatkówka